เราดำเนินการภายใต้กฎหมาย โดย

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

เราคือผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพและความจริงใจ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ และ MOU นำเข้าระหว่างประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ประกอบกับโครงข่ายสายสัมพันธ์ธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ถูกกฎหมาย 100% และลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพของเรา

 

ทำไมต้องใช้เรา

WHY CHOOSE US?

DOCUMENT TRACKING SYSTEM

สามารถติดตามสถานะ การดำเนินการแบบ Real Time ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน smart phone โดยการ สแกน QR Code ที่ทางเราจะออกให้เมื่อยื่นงานกับทางเราแล้ว

นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย

รวมผลงานของเรา

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) : เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นใคร มาจากไหน // วีซ่า (VISA) : ต้องเป็นวีซ่าทำงานเท่านั้น // ใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) : ชื่อนายจ้างที่ถูกระบุในใบอนุญาตทำงานนั้น จะต้องตรงกับนายจ้างที่ทำงานอยู่

How it Works

OUR PROCESS

นายจ้าง
ประสานงานระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ราชการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการในประเทศไทยและและต่างประเทศ
แรงงานต่างด้าว
ประสานงานระหว่างแรงงานต่างด้าวกับนายจ้างพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเทศปลายทาง
ประสานงานระหว่าง Agency ต่างประเทศและหน่วยงานราชการในต่างประเทศ