เราดำเนินการภายใต้กฎหมาย โดย

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

เราคือผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพและความจริงใจ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ และ MOU นำเข้าระหว่างประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ประกอบกับโครงข่ายสายสัมพันธ์ธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ถูกกฎหมาย 100% และลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพของเรา

 

ทำไมต้องใช้เรา : เพราะ เราคือ บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

ประสบการณ์กว่า 10 ปี บริหารงานทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบการทำงานได้ ถูกกฎหมาย

DOCUMENT TRACKING SYSTEM

สามารถติดตามสถานะ การดำเนินการเอกสารของแรงงานต่างด้าว แบบ Real Time ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน smart phone โดยการ สแกน QR Code ที่ทางเราจะออกให้เมื่อยื่นงานกับทางเราแล้ว

รวมผลงาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย MOU

การทำงานของเรา

นายจ้าง
ประสานงานระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ราชการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการในประเทศไทยและและต่างประเทศ
นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย
ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว
ประสานงานระหว่างแรงงานต่างด้าวกับนายจ้างพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเทศปลายทาง
ประสานงานระหว่าง Agency ต่างประเทศและหน่วยงานราชการในต่างประเทศ

จ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

การจัดหาแรงงานต่างด้าว

3 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแรงงานต่างด้าวที่ต้องมี

ความรู้ใหม่ๆ

RECENT POST