เราดำเนินการภายใต้กฎหมาย โดย

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

เราคือผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพและความจริงใจ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ และ MOU นำเข้าระหว่างประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ประกอบกับโครงข่ายสายสัมพันธ์ธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ถูกกฎหมาย 100% และลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพของเรา

 

ทำไมต้องใช้เรา : เพราะเราโปร่งใส ตรวจสอบการทำงานได้ ตลอด 24 ชม.

DOCUMENT TRACKING SYSTEM

สามารถติดตามสถานะ การดำเนินการเอกสารของแรงงานต่างด้าว แบบ Real Time ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน smart phone โดยการ สแกน QR Code ที่ทางเราจะออกให้เมื่อยื่นงานกับทางเราแล้ว

รวมผลงาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย MOU

การทำงานของเรา

นายจ้าง
ประสานงานระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ราชการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการในประเทศไทยและและต่างประเทศ
นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย
ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว
ประสานงานระหว่างแรงงานต่างด้าวกับนายจ้างพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเทศปลายทาง
ประสานงานระหว่าง Agency ต่างประเทศและหน่วยงานราชการในต่างประเทศ

จ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

การจัดหาแรงงานต่างด้าว

3 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแรงงานต่างด้าวที่ต้องมี

ความรู้ใหม่ๆ

RECENT POST