บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการทำหนังสือเดินทาง สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา สะดวกสบายได้เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 100% โดยบริษัทฯ มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว

ทำไม? แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

เนื่องจากหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

บางคน มี เหลืออายุไม่ถึง 2 ปี หรือ พาสปอร์ตหมดอายุก่อน วันที่ 13/2/2025

ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อให้ได้วีซ่าครบตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาต

สรุปข่าว มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 5 ก.ค. 2565

ประกาศมหาดไทยและแรงงาน คนต่างด้าว มติ ครม. 7 กุมภาพันธ์ 2566

โดยรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางเดินเล่มใหม่ สามารถดูได้ตามนี้

ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือ ไม่มีหนังสือเดินทาง ทำอย่างไร

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5ปี เล่มใหม่ ไม่ต้องเดินทาง

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี

บริการ ทำเล่มใหม่ กรณี หนังสือเดินทางลาวหมดอายุ ไม่ต้องเดินทาง

บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาวที่เวียงจันทน์

หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำยังไง
หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำยังไง

SHARE: