บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการทำหนังสือเดินทาง สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา สะดวกสบายได้เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 100% โดยบริษัทฯ มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว

ทำไม? แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

เนื่องจากหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

บางคน มี เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ พาสปอร์ตหมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022

ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อให้ได้วีซ่าครบตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาต
มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564
มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564 บต.23สรุปข่าว มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564

โดยรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางเดินเล่มใหม่ สามารถดูได้ตามนี้ ครับ

บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว
บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 4500
บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 4500
บริการ เมียนมา พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี (2)
บริการ เมียนมา พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี (2)
บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่
บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

 

หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำยังไง
หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำยังไง

SHARE: