บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการทำหนังสือเดินทาง สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา สะดวกสบายได้เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 100% โดยบริษัทฯ มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว

ทำไม? แรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

เนื่องจากหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา

บางคน มี เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ พาสปอร์ตหมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022

ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อให้ได้วีซ่าครบตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาต
มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564
มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564 บต.23สรุปข่าว มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564

โดยรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางเดินเล่มใหม่ สามารถดูได้ตามนี้ ครับ

บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว
บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 4500
บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 4500
เปิดแล้ว ci เมียนมา ทำเล่มใหม่ PJ อายุ5ปี ที่ สมุทรสาคร
เปิดแล้ว ci เมียนมา ทำเล่มใหม่ PJ อายุ5ปี ที่ สมุทรสาคร
บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่
บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

 

หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำยังไง
หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำยังไง

SHARE: