Category: CSR

การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบกับโครงการ plan internation fair fish thailand

การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบกับโครงการ FAIR Fish

“คนไทยบางคนอาจมองว่าคนไทยเหนือกว่าแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ลาว กัมพูชา เพียงเพราะประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่สำหรับผม

Read More »
เมียนมาโควิด

พม่าสู้โควิด19 ร่วมส่งของช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ

ทูตแรงงานเมียนมาประจำประเทศไทยรับมอบสิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิด-19
เพื่อมอบให้กับประชาชนในประเทศเมียนมา ในการร่วมสู้ภัยโควิด-19 ต่อไป

Read More »