เมียนมาโควิด

พม่าสู้โควิด19 ร่วมส่งของช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

พม่าสู้โควิด19
พม่าสู้โควิด19

เมียนมาโควิด

ส่งของช่วยเหลือพม่าสู้โควิด19

พม่าสู้โควิด19 ร่วมส่งของช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30น
ที่สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
Mr. myo  min  naung ทูตแรงงานเมียนมาประจำประเทศไทยรับมอบสิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิด-19
จากบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ร่วมกันส่งมอบ
สบู่เจลล้างมือ 3M ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 40 แกลลอน
น้ำยาทำความสะอาดพื้นฆ่าเชื้อแบคทีเรียขนาด 3.8 ลิตร จำนวน  20 แกลลอน
ผ้าปิดจมูกกล่องละ 50 ชิ้น จำนวน 30 กล่อง
แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 81 ขวด
แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 40 ขวด
แอลกอฮอล์เจลล้างมือขนาด 1000 มิลลิลิตร จำนวน 66 แกลลอน
เพื่อมอบให้กับประชาชนในประเทศเมียนมา ในการร่วมสู้ภัยโควิด-19 ต่อไป

SHARE: