เมียนมา หรือ พม่า ต่างกันอย่างไร

เมียนมา หรือ พม่า ต่างกันอย่างไร

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เมียนมา หรือ พม่า ต่างกันอย่างไร

เมียนมา หรือ พม่า ต่างกันอย่างไร ใช้คำไหนดี
เมียนมา หรือ พม่า ต่างกันอย่างไร ใช้คำไหนดี

 

ปัจจุบันประเทศนี้เรียกว่า เมียนมา (Myanmar) เป็นชื่อที่ทางการใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 (1989) อย่างไรก็ตาม คำว่า พม่า (Burma) ยังคงถูกใช้ในบางบริบทและยังคงเป็นที่รู้จักกันในระดับสากล

ในประเทศไทย ชื่อทั้งสองนี้อาจถูกใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น:

  1. เมียนมา: มักจะใช้ในเอกสารทางการ สื่อมวลชน และการติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อความถูกต้องตามที่รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศใช้
  2. พม่า: ยังคงมีการใช้อยู่ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนทั่วไปที่คุ้นเคยกับชื่อเดิม

ดังนั้น การใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสม แต่ในเอกสารทางการหรือการติดต่อระหว่างประเทศ ควรใช้ชื่อว่า เมียนมา (Myanmar)

SHARE: