โปรดระวัง มิจฉาชีพ ยังไม่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียน แรงงานผิดกฎหมาย 2024-05

แรงงานผิดกฎหมาย ยังไม่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียน ระวังถูกหลอก

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานผิดกฎหมาย ยังไม่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียน ระวังถูกหลอก ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567

จากการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ศ. 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ศ. 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 “คบต.” เห็นชอบเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
โดยมีการพิจารณาและเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 วาระหลัก ได้แก่
1.  การขึ้นทะเบียนแรงงาน 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
2. การต่ออายุใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ MOU
3. การปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาลเพื่อป้องกันการขาดแคลนแรงงานและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มแรงงาน คนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียน หรือ ขึ้นทะเบียน ใดๆ ทั้งสิ้น มีเพียงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปี2567
แนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปี2567

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้อง นำเรื่องเข้า มติ ครม. และ รอ มติ ครม. อนุมัติ ถึงจะทำได้

โดยเมื่อ รัฐบาลเปิดให้ดำเนินการได้เมื่อไหร่ ท่านจะได้รับบริการและข่าวสารในทันที ท่านที่ต้องการลงทะเบียนคนต่างด้าว ที่มีสถานะ “ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ”

มี 3 วิธี ดังนี้
1. เลือกเพิ่มเพื่อนในไลน์

ตามที่อยู่ที่สะดวกรับบริการ รับข่าวสารทางไลน์
นนทบุรี เพิ่มเพื่อน
กทม. รัชดา เพิ่มเพื่อน
สมุทรปราการ เพิ่มเพื่อน
ปทุมธานี เพิ่มเพื่อน
กทม. เสรีไทย-รามคำแหง เพิ่มเพื่อน
เชียงใหม่ เพิ่มเพื่อน

2. คลิกที่ Link เพื่อรับการแจ้งเตือน เมื่อรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนคนต่างด้าว 2567

https://forms.office.com/r/SnKZ593mxR ( Link นี้ปลอดภัย )

3. สแกน QR Code เพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญ ✔️เมื่อเปิดให้ลงทะเบียนคนต่างด้าว 2567สแกน QR Code เพื่อรับการแจ้งเตือน เมื่อรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนคนต่างด้าว 2567


 

เตือน ‼️ แรงงานต่างด้าว 🇲🇲 🇱🇦 🇰🇭
ระวังตกเป็นเหยื่อ ⛔️ นายหน้าเถื่อน เรียกเก็บเงิน
❌ ขึ้นทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย ยังทำไม่ได้ ❌
ตอนนี้ต้องรอประกาศภาครัฐเท่านั้น
📣 หากดำเนินการได้เมื่อไหร่ ทางบริษัทฯ
จะแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ทราบต่อไป

แจ้งเตือน ขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย

 

 

SHARE: