Category: กัมพูชา

บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี ปก

บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี

แรงงานสัญชาติกัมพูชา ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบหนังสือเดินทางกัมพูชา พาสปอร์ตกัมพูชา ของท่าน

Read More »
บริการ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา) เพิ่ม 2 ปี

บริการ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา) เพิ่ม 2 ปี

การต่อพาสปอร์ตกัมพูชา หรือ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชา เมื่อไหร่ควรต่อพาสปอร์ตกัมพูชา ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชา

Read More »
ปกการต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว

การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพิ่ม30วัน

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชาที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาแล้ววีซ่า กำลังจะหมดอายุแต่เดินทางกลับประเทศไม่ได้เนื่องจากด่านปิดให้ปฎิบัติตามนี้

Read More »
ปกขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงานกลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม

ขยายเวลา! ต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน 1. วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564) 2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565) 3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

Read More »

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีเล่ม TD มีอายุเหลือแค่ไหน มี visa หมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือ ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

Read More »
ต่อบัตรแรงงานต่างด้าว2563

ต่อบัตรแรงงานต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ด่วน ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่
รับยื่นเอกสารตั้งแต่ วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

Read More »