บริการ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา) เพิ่ม 2 ปี

บริการ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา) เพิ่ม 2 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การต่อพาสปอร์ตกัมพูชา หรือ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชา

บริการ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา) เพิ่ม 2 ปี

เมื่อไหร่ควรต่อพาสปอร์ตกัมพูชา ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชา ต้องดูจากอะไรที่นี่มีคำตอบ

 

ขั้นตอนการขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา)

  1. นำหนังสือเดินทางกัมพูชาส่งมาที่บริษัทฯ ที่อยู่
  2. รอทางบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ไปยื่นเรื่องที่สถานทูตใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน
  3. เมื่อได้หนังสือเดินทางกัมพูชาที่ขยายอายุเพิ่ม 2 ปีแล้ว ทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด นำหนังสือเดินที่ได้รับการขยายอายุแล้วส่งคืนตามที่อยู่ลูกค้า

“โดยเมื่อขยายแล้วจะได้อายุหนังสือเดินทางเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 2 ปี”

ขั้นตอนการขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา)

เอกสารที่ต้องใช้ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา)

  1. หนังสือเดินทางเล่มเก่า
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 รูป
  3. แบบฟอร์มขอขยายหนังสือเดินทางกัมพูชา (ทางเราจะกรอกเอกสารให้ทั้งหมด)

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา)

3,950 บาทต่อ คน (ถ้ามีจำนวน 10 คน ขึ้นไป รบกวนโทรเข้ามาสอบถามราคาพิเศษ)

*สำคัญ เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

เมื่อได้ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ (ต่อพาสปอร์ตกัมพูชา) แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่นเฉพาะแรงงานกัมพูชา

ขยายหนังสือเดินทาง + ย้ายตราวีซ่า จากปกติ 5,450 บาท ลดเหลือ 4,950 บาท

SHARE: