ย้ายตราวีซ่า

บริการ ย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว
ย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว

วิธีการย้ายตราวีซ่าแรงงานต่างด้าว

เมื่อแรงงานต่างด้าวมีสาเหตุ(เล่มหาย, ชำรุด, เปียกน้ำ หรือ เล่มเก่าหมดอายุ) โดยต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มาแล้วต้องทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาที่เล่มใหม่

บริการ ย้ายตราวีซ่าจากหนังสือเดินทางเล่มเก่า มายังหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ระยะเวลา 7 วัน

ค่าบริการ 1,500 บาท ต่อคน

เอกสารที่ต้องใช้ 

  1. ใช้พาสปอร์ตเล่มเก่า
  2. ใช้พาสปอร์ตเล่มใหม่

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE


หนังสือเดินทางหายต้องทำยังไง?

  1. แจ้งความเอกสารหาย
  2. ติดต่อสถานทูตเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  3. เมื่อได้เล่มใหม่แล้วทำการ ย้ายตราวีซ่า
  4. ขอปรับปรุงข้อมูลการทำงานที่ จัดหางาน

 


 

โปรโมชั่นลับเฉพาะแรงงานต่างด้าว ทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า กดที่นี่

SHARE: