เปิดแล้ว ci เมียนมา ทำเล่มใหม่ PJ อายุ5ปี ที่ สมุทรสาคร

บริการ พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ PJ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 แรงงานพม่าที่ถือ เล่ม ci ถ้าเล่มหมดอายุ ต้องทำเล่มใหม่ที่เป็นเล่ม ci ตามรายละเอียดนี้

บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่
บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

 


ทำไม? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

แรงงานเมียนมา พม่า ที่มีหนังสือเดินทาง (CI)

ข้อมูลต่างๆ หนังสือเดินทางพม่า PJ

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2023
วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2023

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  • เหลืออายุไม่ถึง 2 ปี  หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2025
  • หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 13 Feb 2023 ถึง 13 Feb 2025)

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

พาสปอร์ตแรงงานพม่าciหมดอายุ !
เมียนมา พม่า ci (เล่มสีเขียว) เปลี่ยนเป็น เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปีเพื่อใช้ต่ออายุของกลุ่มบัตรชมพู

 

ci เมียนมา ทำเล่มใหม่ PJ อายุ5ปี ที่ สมุทรสาคร 4,700 no atk
ci เมียนมา ทำเล่มใหม่ PJ อายุ5ปี ที่ สมุทรสาคร 4,700 no atk

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

1. นำเอกสาร หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมา(พม่า)ตัวจริง และทะเบียนบ้านเมียนมา(พม่า)ตัวจริงหรือสำเนา มายื่นเพื่อจองคิว

2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

3. รอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

 

ค่าใช้จ่ายทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 4,700 บาท

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี

2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าเดินทางไปรับหนังสือเดินทาง

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา


ข้อมูลหนังสือเดินทางพม่าciหมดอายุ
ข้อมูลหนังสือเดินทางพม่าciหมดอายุ

 


เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่นทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า รับส่วนลดค่าย้ายวีซ่า 500บาท ต่อคน

PROMOTION Ci เมียนมา พม่าทำเล่ม PJ ใหม่5ปีย้ายตราวีซ่า ส่วนลด500

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า

SHARE: