พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี

บริการ พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำไม? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

แรงงานเมียนมา พม่า ที่มีหนังสือเดินทาง (CI)

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง พม่า

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  • เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี  หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2023
  • หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 31 Mar 2022 ถึง 13 Feb 2023)

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

พาสปอร์ตแรงงานพม่าciหมดอายุ !
เมียนมา พม่า ci (เล่มสีเขียว) เปลี่ยนเป็น เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปีเพื่อใช้ต่ออายุของกลุ่มบัตรชมพู


บริการ เมียนมา พม่าciหมดอายุ (เล่มสีเขียว) ทำพาสปอร์ตใหม่ เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

  1. นำเอกสาร หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมา(พม่า)ตัวจริง และทะเบียนบ้านเมียนมา(พม่า)ตัวจริงหรือสำเนา มายื่นเพื่อจองคิว
  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน

 

ค่าใช้จ่ายทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 3,500 บาท

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี

2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา

ข้อมูลหนังสือเดินทางพม่า ci


เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่นทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า รับส่วนลดค่าย้ายวีซ่า 500บาท ต่อคน

PROMOTION Ci เมียนมา พม่าทำเล่มใหม่5ปี + ย้ายตราวีซ่า

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า

SHARE: