ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2565

ต้องการที่จะอยู่และทำงานที่ประเทศไทย สามารถต่ออายุเอกสารใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่าทำงาน ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2565

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ยังไม่ต้องตรวจสุขภาพ ยื่นใบอนุญาตทำงานก่อน

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2565

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 2,300 บาท
(อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2566)

 

2.ตรวจสุขภาพ

2.1มีประกันสังคมแล้ว 1,500 บาท

2.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

2.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,100 บาท

 

3. ยื่นขอวีซ่า 3,500 บาท
(อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566)

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า แรงงานต่างด้าว ที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2565

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

 

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (หมดอายุก็สามารถแนบได้)

3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (บัตรชมพู)

4.รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)

 

ขยายเวลาทำงาน ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรงงานกลุ่ม มติ 20 ส.ค. 2562 (บัตรชมพู) ตาม มติ ครม. วันที่ 13 กรกฏาคม 2564

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ พม่า

บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ ลาว

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ กัมพูชา


ประกาศกระทรวงแรงงาน และ มหาดไทย ตาม มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

T_0017 ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาต มติ 20 สิงหาคม 2562
T_0029 ประกาศกระทรวงแรงงาน อนุญาต มติ 20 สิงหาคม 2562อย่าลืม!
 เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: