บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า
บริการพิสูจน์สัญชาติพม่า

ทำไม? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

พาสปอร์ต ci พม่า คืออะไร จริงๆแล้ว ci ย่อ มาจาก Certificate of Identity หรือ หนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ทางการเมียนมาออกให้แรงงานเมียนมาชั่วคราวเพื่ออยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

แรงงานเมียนมาที่มีเล่ม Ci เดิมดำการภายใน 14 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
แรงงานเมียนมาที่ไม่เคยมีหนังสือเดินทาง หรือ CI ดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2565 – 13 พฤษภาคม 2566

 

 

ศูนย์ ci ปทุมธานีเปิดใหม่ จองคิวได้เลยสามารถเดินทางไปทำได้ทุกวัน
เปิดศูนย์ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล เล่ม ci สีเขียวจังหวัด ปทุมธานี รวดเร็ว ทันใจ เข้าศูนย์ได้ทุกวัน
เปิดศูนย์ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล เล่ม ci สีเขียวจังหวัด ปทุมธานี รวดเร็ว ทันใจ เข้าศูนย์ได้ทุกวัน
รีบดำเนินการ ทำ Ci เล่มใหม่ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นี้
ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า สมุทรปราการ
พาแรงงานสัญชาติเมียนมา ไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล ci ส่วนลด

ข้อมูลหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

แรงงานเมียนมา พม่า ที่มีหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) หมดอายุก่อน 13 Feb 2025

ให้ท่านรีบดำเนินการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า เล่มใหม่ ภายในวันที่ 13 MAY 2023

 

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง ci เมียนมา 13 FEB 2023
วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง ci เมียนมา 13 FEB 2023

 

* ถ้าไม่ทำเล่มใหม่จะอยู่ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ ต่ออายุได้เท่าอายุเล่มที่เหลือ เท่านั้น *

บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

ค่าใช้จ่ายทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ คนละ 2,900 บาท (ทำพร้อมกัน 4 คนขึ้นไป มีส่วดลดพิเศษโปรดโทรสอบถาม)

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

  1. นำเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มเก่า มายื่นเพื่อจองคิว
  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำ หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ใหม่
  3. รับหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ใหม่

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี

2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

ตัวอย่างใบนัดหมายเพื่อทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

เอกสารที่ต้องใช้หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

เอกสารที่ต้องใช้ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

ของคนต่างด้าว

1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มเดิม

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี)

ของนายจ้าง

1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เปิดศูนย์ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

ขั้นตอนการดำเนินการภายในสถานที่ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

ขั้นตอนการดำเนินการภายในสถานที่ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

1. ออกเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มใหม่

2. ย้ายตราวีซ่า สามารถทำได้จบในศูนย์

3. ตรวจลงตราวีซ่าถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ถ้าต่อวีซ่ามาแล้วไม่ต้องทำ)

 


เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า

SHARE: