บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำไม? แรงงานพม่า ต้องพิสูจน์สัญชาติพม่า

พิสูจน์สัญชาติพม่า เพื่อให้  ทางการพม่าออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล โดยใช้เอกสารที่ชื่อว่า ci ย่อ มาจาก Certificate of Identity ให้แรงงานพม่าชั่วคราวเพื่ออยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

แรงงานพม่าที่ไม่เคยมีหนังสือเดินทาง หรือ CI ดำเนินการ ภายใน 31 กรกฎาคม 2566

ตาม มติ ครม. 30 พ.ค. 2566 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา

กลุ่มพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ภายใน 31 ก.ค. 2566
กลุ่มพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ภายใน 31 ก.ค. 2566

แรงงานเมียนมา พม่า ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) หรือ หนังสือเดินทาง

พิสูจน์สัญชาติพม่า มีคิวทุกวัน ทำได้จริง ราคาไม่แพง

ให้ท่านรีบดำเนินการ พิสูจน์สัญชาติพม่าเพื่อออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่าภายในวันที่ 31 July 2023

* ถ้าไม่ทำเล่มใหม่จะอยู่ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 และต้องเดินทางกลับประเทศ ไม่สามารถต่ออายุได้อีก *

บริการ พิสูจน์สัญชาติพม่า ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า visa 6,500 บาท

ค่าใช้จ่ายพิสูจน์สัญชาติพม่า ออกเอกสารรับรอง พร้อม ลงตราวีซ่า

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  คนละ 6,500 บาท

ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินเต็มจำนวน (เพื่อความรวดเร็วในการจองคิวเข้าศูนย์)

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. พิสูจน์สัญชาติพม่า

2. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี

3. ลงตราวีซ่าทำงาน 1 ครั้ง (ถึง 31 กรกฎาคม 2566)

4. ค่าเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

 

เอกสารที่ต้องใช้พิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

เอกสารที่ต้องใช้พิสููจน์สัญชาติพม่า (มติ 29 ธ.ค.63, มติ 28 ก.ย.64)

แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU โควิด19

ของคนต่างด้าว

1. ใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงิน คู่กับ  บต.48, บต.50, บัตรชมพู

(ถ้าไม่มีใบอนุญาตทำงานเล่มน้ำเงิน ต้องคัดข้อมูลใบอนุญาตทำงานพร้อมรับรองเอกสารจากจัดหางาน)

2. รูปถ่าย 2 นิ้วครึ่ง 2 รูป (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

3. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้าไม่มี ไม่เป็นไรแต่ขอให้สื่อสารภาษาพม่าได้)

4. ใบจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (เฉพาะ มติ 5 ก.ค. 2565)

ของนายจ้าง

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารนายจ้างสำเนา 1 ชุด พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติพม่า ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติพม่า ลงตราวีซ่า กับ Passport Visa 2023

  1. ยื่นเอกสารเพื่อจองคิวเข้าศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า
  2. นัดหมายวันเข้าดำเนินการที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า
  3. รับหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พร้อม วีซ่าทำงาน ถึง 31 กรกฎาคม 2566

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เปิดศูนย์ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า


เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า

SHARE: