ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?
ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใบรับรองแพทย์ต้องระบุตรวจผ่านให้ครบทั้ง 6 โรค

  1. โรคเรื้อน
  2. วัณโรค ระยะอันตราย
  3. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
  5. โรคติดยาเสพติด
  6. โรคเท้าช้าง
  7. การตั้งครรภ์ *เฉพาะผู้หญิง*

 

 

ไม่สะดวกพาแรงงานไปตรวจเองติดต่อเราเพื่อบริการพาแรงงานไปตรวจได้นะครับ

บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

บริการพาแรงงานต่าวด้าวไปตรวจสุขภาพ
บริการพาแรงงานต่าวด้าวไปตรวจสุขภาพ

 


เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหลังวันที่ 25 มกราคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อ
ต่อวีซ่า
ต่อใบอนุญาตทำงาน ทุกประเภท
นอกจากการตรวจโรคสำคัญ 6โรคเดิมแล้ว
ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 ด้วย
กฎกระทรวง การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว กำหนดโรคต้องห้ามคนต่างด้าว 2563 เพิ่มตรวจโควิด19
กฎกระทรวง การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว กำหนดโรคต้องห้ามคนต่างด้าว 2563 เพิ่มตรวจโควิด19
กฎกระทรวง การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว กำหนดโรคต้องห้ามคนต่างด้าว 2563 เพิ่มตรวจโควิด19
กฎกระทรวง การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว กำหนดโรคต้องห้ามคนต่างด้าว 2563 เพิ่มตรวจโควิด19
โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว เพิ่มโควิด19
โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว เพิ่มโควิด19

กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓กระทรวงสาธารณสุข

SHARE: