ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง 0619564444
ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง 0619564444

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใบรับรองแพทย์ต้องระบุตรวจผ่านให้ครบทั้ง 6 โรค

  1. โรคเรื้อน
  2. วัณโรค ระยะอันตราย
  3. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
  5. โรคติดยาเสพติด
  6. โรคเท้าช้าง
  7. การตั้งครรภ์ *เฉพาะผู้หญิง*

 

 

ไม่สะดวกพาแรงงานไปตรวจเองติดต่อเราเพื่อบริการพาแรงงานไปตรวจได้นะครับ

บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

บริการพาแรงงานต่าวด้าวไปตรวจสุขภาพต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
บริการพาแรงงานต่าวด้าวไปตรวจสุขภาพต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

 


กระทรวงสาธารณสุข

SHARE: