บริการ ตรวจสุขภาพต่างด้าว

บริการ ตรวจสุขภาพต่างด้าว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการพาแรงงานต่าวด้าวไปตรวจสุขภาพต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
บริการพาแรงงานต่าวด้าวไปตรวจสุขภาพต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

บริการตรวจสุขภาพต่างด้าว

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ยื่นเอกสาร
 2. นัดหมายวันและเวลา

ค่าใช้จ่ายรวมค่าบริการ

งานกรรมกร

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
ตรวจสุขภาพปกติ (มีประกันสังคมแล้วไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพ) 1,500 บาท
ตรวจสุขภาพ + ประกัน สุขภาพ 3 เดือน (รัฐบาล) (สำหรับแรงงานที่ต้องยื่นประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ยื่น) 2,000 บาท
ตรวจสุขภาพ + ประกัน สุขภาพ 6 เดือน (เอกชน) (สำหรับแรงงานที่ต้องยื่นประกันสังคม แต่ยังไม่ได้ยื่น) 2,590 บาท

 


งานรับใช้ในบ้าน

ซื้อประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ไม่ต้องเข้าประกันสังคม

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 1 ปี 3,100 บาท
ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 1 ปี 6 เดือน 4,400 บาท
ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 2 ปี 5,200 บาท
 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาพาสปอร์ต
 2. สำเนาวีซ่า
 3. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง
 5. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

  รายละเอียดการตรวจสุขภาพต่างด้าว

  ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?
  ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

  อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

  ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
  ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

   

  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงสาธารณสุข

SHARE: