บริการเสริม บัตรชมพู 2567 แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนใหม่ มติ 5 ก.ค. 2566

บริการเสริม บัตรชมพู 2567 แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนใหม่ มติ 5 ก.ค. 2566

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการต่อเนื่อง ทำบัตรชมพู 2567 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว

เกิดความไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ตามประกระกาศกระทรวงแรงงาน และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ของ มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566

ที่มีอีกมากหลายขั้นตอน แบ่งตามข้อกำหนดของแต่ละกระทรวง ดังนี้

สรุปสิ่งที่ต้องทำ บัตรชมพู 2567 แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนใหม่ มติ 5 ก.ค. 2566
สรุปสิ่งที่ต้องทำ บัตรชมพู 2567 แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนใหม่ มติ 5 ก.ค. 2566

ขั้นตอนที่กำหนดโดย กระทรวงแรงงาน และต้องดำเนินการ ภายใน 15 มกราคม 2567

1. ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 

2. การพาแรงงานไปตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค

3. การซื้อประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าว


ขั้นตอนที่กำหนดโดย กระทรวงมหาดไทย และต้องดำเนินการ ภายใน 31 ตุลาคม 2567

1. การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

2. ทำหนังสือเดินทาง

3. ลงตราวีซ่าทำงาน

4. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู)

เมื่อดำเนินการครบทุกอย่างจะได้รับอนุญาตให้ทำงานและอยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2568


รับบริการดำเนินการแบบแยกขั้นตอน ตามที่ท่านต้องการ ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมดังนี้

บริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และ ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 ยื่นคำขออนุญาตทำงาน และ ชำระค่าธรรมเนียม
บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 ยื่นคำขออนุญาตทำงาน และ ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 2,450 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่ 15 มกราคม 2567

รับเอกสารถึงวันที่ 5 มกราคม 2567


บริการพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค และ ซื้อประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าว 

บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 พาแรงงานต่างด้าวตรวจโรค และ ซื้อประกันสุขภาพ
บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 พาแรงงานต่างด้าวตรวจโรค และ ซื้อประกันสุขภาพ

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

  • งานกรรมกร ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 6 เดือน(เอกชน)  2,590 บาท ต่อคน
  • งานรับใช้ในบ้าน ตรวจสุขภาพ + ประกันสุขภาพ 1 ปี 6 เดือน 4,400 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่ 15 มกราคม 2567

งานรับใช้ในบ้าน รับเอกสารถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
งานกรรมกร รับเอกสารถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566


บริการพาแรงงานต่างด้าวไป จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,300 บาท ต่อคน
แต่
ถ้ายื่นทำ อัตลักษณ์พร้อมต่อวีซ่า รับส่วนลดทันที 400 บาท

หมดเขตวันที่  31 ตุลาคม 2567

รับเอกสารถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2567


บริการพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) 

บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 ถ่ายบัตรชมพู
บัตรชมพู 2567 ลงทะเบียนมาแล้ว มติ ครม. 5 ก.ค. 2566 ถ่ายบัตรชมพู

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่  31 ตุลาคม 2567

รับเอกสารถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

SHARE: