บริการพาแรงงานต่างด้าวไป จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปก

บริการ พาแรงงานต่างด้าวไปจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการพาแรงงานต่างด้าวไป จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

บริการพาแรงงานต่างด้าวไป จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บริการพาแรงงานต่างด้าวไป จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • จองคิว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics
  • นัดหมาย จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics
  • พาไป จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,300 บาท ต่อคน

หมดเขตวันที่  31 ตุลาคม 2567

รับเอกสารถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

 

เอกสารที่ใช้ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics

เอกสารที่ต้องใช้ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)

1. แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว

2. ใบชำระเงินที่มีบาร์โคดเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว

3. เอกสารประจำตัวของแรงงานต่างด้าวตามที่แจ้งบัญชีรายชื่อ

 


เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว คืออะไร

การเก็บอัตลักษณ์ของคนงานต่างด้าว (Biometrics) คือ การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminals Database Operating System) ของคนงานต่างด้าว หากปรากฏข้อมูลการทำ ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายทันที หากไม่พบข้อมูลจะดำเนินจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ของคนงานต่างด้าว ลงในระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานต่อไปได้

SHARE: