ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
บริการต่อใบอนุญาตทำงาน หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ต้องการที่จะอยู่และทำงานที่ประเทศไทย สามารถต่ออายุเอกสารใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่าทำงาน ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

Promotion บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน ที่หมดอายุ 13/2/2567 เริ่มต้นที่ 4,000 บาท

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568 โปรโมชั่น 2024
บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568 โปรโมชั่น 2024

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

2. พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ + ประกันโรงพยาบาลรัฐบาล หรือ ซื้อประกันสุขภาพ6เดือน (เอกชน) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 1 ปี 2,000 บาท อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2568

2. ยื่นขอวีซ่า 2,000 บาท อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

3.ตรวจสุขภาพ

3.1มีประกันสังคมแล้ว 1,500 บาท

3.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

3.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,100 บาท

กรณีงานกรรมกรต้องเข้าประกันสังคม แต่ยังไม่ได้เข้า ต้องซื้อประกันเอกชน 6 เดือน
บริการ ซื้อประกันสุขภาพเอกชน 6 เดือน ของเอกชน ราคาเพียงคนละ 1,090 บาท

3.4 ซื้อประกันสุขภาพ 6 เดือน (เอกชน) 1,090 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

นายจ้างบุคคลธรรมดา (3 ชุด)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.แผนที่บ้าน

 

นายจ้างนิติบุคคล (3 ชุด)

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

 

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

-สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

-แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

**กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

 

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1.รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 3×4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว

2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (ควรมีอายุมากกว่า 13 FEB 2024)

3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (บัตรชมพู)

4.รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2023

 

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ พม่า เล่ม PJ , PV

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ ลาว

บริการทำหนังสือเดินทางสัญชาติ กัมพูชา

 อย่าลืม!
 เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE: