บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 2024

บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ทำไม? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

เล่มเก่า พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี

แรงงานเมียนมา(พม่า)ที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) 

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2023
วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง เมียนมา 13 FEB 2023

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  • เหลืออายุไม่ถึง 2 ปี  หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2025
  • หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 13 Feb 2023 ถึง 13 Feb 2025 )

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

 

บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 4,500
บริการ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี 4,500

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตพม่า

  1. นำเอกสาร หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมาตัวจริง และทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงหรือสำเนา มายื่นเพื่อจองคิว
  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูตเมียนมา

ค่าใช้จ่ายทำพาสปอร์ตพม่า

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 4,500 บาท

หมายเหตุ : กรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุแล้วเสียค่าปรับเพิ่ม 3,650 บาท

การชำระเงิน

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินเต็มจำนวน (เพื่อความรวดเร็วในการจองคิวเดินทาง)

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี

2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตพม่า

1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป พื้นหลังสีขาว

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา

ของนายจ้าง (1 ชุด)

1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

บรรยากาศเดินทางไปทำหนังสือเดินทางพม่า PJ PV

ข้อมูลต่างๆ หนังสือเดินทางพม่า PJ

 


เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่นทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า รับส่วนลดค่าย้ายวีซ่า 500บาท ต่อคน
โปรโมชั่น พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี ย้ายตราวีซ่า

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า
http://eservice.mebangkok.org/

SHARE: