บริการขยายหนังสือกัมพูชาเล่มแดง

พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ แรงงาน เมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่
พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ แรงงาน เมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

เมื่อพาสปอร์ตพม่าหมดอายุ!

แรงงานเมียนมา(พม่า)ที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตพม่า

  1. นำเอกสาร หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมาตัวจริง และทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงหรือสำเนา มายื่นเพื่อจองคิว
  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ใช้เวลา 1-3 วัน
พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี
พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี
กลุ่มบัตรชมพู หนังสือเดินทางเมียนมา(พม่า) (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ พาสปอร์ตพม่าหมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ต้องทำเล่มใหม่เพื่อใช้ต่ออายุ

ค่าใช้จ่ายทำพาสปอร์ตพม่า

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 2,800 บาท

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี

2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตพม่า

1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ติดต่อสถานทูตพม่า


เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่นลับเฉพาะแรงงานเมียนมา ทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า กดที่นี่

SHARE: