โปรโมชั่น พาสปอร์ตพม่าหมดอายุ pj,pv เล่มสีแดง ทำเล่มใหม่ อายุ 5 ปี ย้ายตราวีซ่า

PROMOTION PJ PV เมียนมา พม่าทำเล่มใหม่5ปี + ย้ายตราวีซ่า

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

PJ PV เมียนมา พม่าทำเล่มใหม่5ปีย้ายตราวีซ่า

พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ!

PROMOTION ราคาพิเศษ!!!

จากปกติ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 6,000 บาท

ย้ายตราวีซ่า 1,500

รวมเป็น 7,500

แต่ถ้ายื่นทำพร้อมกันได้รับส่วนลด 500 บาท

เหลือเพียง 7,000 บาท

 

SHARE: