บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา อายุ 5 ปี ทุก มติ ครม.

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5ปี เล่มใหม่ ไม่ต้องเดินทาง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทุก มติ ครม.

VIP สุดๆ ทำหนังสือเดินทางกัมพูชา ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ โทร 061-956-4444

คนที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางกัมพูชา สามารถทำหนังสือเดินทางกัมพูชาได้แล้ว
บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี ทุก มติ ครม. vip vvip
บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี ทุก มติ ครม. vip vvip

สามารถติดต่อส่งเอกสารทำหนังสือเดินทางได้ตามรายละเอียดดังนี้

การทำหนังสือเดินทางกัมพูชา ทุก มติ ครม.

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี ทุก มติ ครม. vip 2023 200

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตกัมพูชาเล่มใหม่

1. เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 สำเนาใบเกิดกัมพูชา (สแกนชัดๆส่งเป็นไฟล์)
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา (สแกนชัดๆส่งเป็นไฟล์)
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว (ถ่ายรูปจากมือถือชัดๆ ส่งเป็นไฟล์)
1.4 หนังสือเดินทางเล่มเก่า (เฉพาะคนที่เคยมีหนังสือเดินทางมาแล้ว)

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน

 

ค่าใช้จ่ายเพียง 7,700 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

ได้หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มใหม่มีอายุ 5 ปี

การทำพาสปอร์ตกัมพูชาเล่มใหม่ กรณีเอกสารไม่ครบ

กรณีไม่มีเอกสาร
ใบเกิดกัมพูชา และ บัตรประชาชนกัมพูชา

สามารถยื่นทำแบบ VVIP ได้

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี ทุก มติ ครม. vvip 2024
บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี ทุก มติ ครม. vvip 2024

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

 

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
สถานทูตกัมพูชาในไทย

SHARE: