บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา อายุ 5 ปี ทุก มติ ครม.

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5ปี เล่มใหม่ ไม่ต้องเดินทาง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทุก มติ ครม.

VIP สุดๆ ทำหนังสือเดินทางกัมพูชา ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ โทร 061-956-4444

คนที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางกัมพูชา สามารถทำหนังสือเดินทางกัมพูชาได้แล้ว

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี เล่มหมดอายุ ทุก มติ ครม. vip 2023 รับเอกสาร 5 ก.ค. 2566

ตาม มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 

ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อขอตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

มติ ครม. 30 พฤษภาคม 2566 ขยายเวลาโดยทำให้เสร็จก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี เล่มหมดอายุ ทุก มติ ครม. vip 2023 200

สามารถติดต่อส่งเอกสารทำหนังสือเดินทางได้ตามรายละเอียดดังนี้

การทำหนังสือเดินทางกัมพูชา ทุก มติ ครม.

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชา 5 ปี ทุก มติ ครม. vip 2023 200

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตกัมพูชาเล่มใหม่

1. เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 สำเนาใบเกิดกัมพูชา (สแกนชัดๆส่งเป็นไฟล์)
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา (สแกนชัดๆส่งเป็นไฟล์)
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว (ถ่ายรูปจากมือถือชัดๆ ส่งเป็นไฟล์)
1.4 หนังสือเดินทางเล่มเก่า (เฉพาะคนที่เคยมีหนังสือเดินทางมาแล้ว)

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน

 

ค่าใช้จ่ายเพียง 7,700 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

ได้หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มใหม่มีอายุ 5 ปี

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร มติ ครม 28 กันยายน 2564

 

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
สถานทูตกัมพูชาในไทย

SHARE: