บริการ ทำเล่มใหม่ หนังสือเดินทางลาวหมดอายุ ไม่ต้องเดินทาง

บริการ ทำเล่มใหม่ กรณี หนังสือเดินทางลาวหมดอายุ ไม่ต้องเดินทาง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติลาว ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย

ตรวจสอบหนังสือเดินทางลาว พาสปอร์ตลาว ของท่าน

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง ลาว 13 FEB 2023

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  • เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี  หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2025
  • หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 13 Feb 2023 ถึง 13 Feb 2025)

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

คนลาวมีเล่มเดิม หมดอายุ ทำเล่มใหม่ ไม่ต้องเดิน รับเอกสารถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

บริการ ทำหนังสือเดินทางลาวหมดอายุ เล่มใหม่ ไม่ต้องเดินทาง

บริการ ทำเล่มใหม่ หนังสือเดินทางลาวหมดอายุ ไม่ต้องเดินทาง 9,000
บริการ ทำเล่มใหม่ หนังสือเดินทางลาวหมดอายุ ไม่ต้องเดินทาง 9,000

 

ค่าใช้จ่ายทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 9,000 บาท

การชำระเงิน

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 9,000 บาท เต็มจำนวน

 

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือเดินทางลาวใหม่อายุ 10 ปี

2. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

 

เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

   เอกสารแรงงาน

1. หนังสือเดินทาง ฉบับจริง

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือ ใบ ทร.39 หรือ ใบขึ้นทะเบียน

3. สำเนาประชาชนแรงงานลาว

5. สำเนาทะเบียนบ้านแรงงานลาว

6. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ใส่เสื้อสูท ที่มีขนาด 4×6 ซม. จำนวน 3 รูป

   เอกสารนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (นิติบุคคล)

 

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

  1. นำส่งเอกสารทั้งหมดตามที่แจ้ง
  2. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ประมาณ 45 วัน

 

วิธีการดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าหนังสือเดินทางสัญชาติลาว
วิธีการดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าหนังสือเดินทางสัญชาติลาว
ลาวทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่นาน
ลาวทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่นาน

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่น: ทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า รับส่วนลดค่าย้ายวีซ่า 500บาท ต่อคน

 

 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

สถานทูตลาวในไทย

 

SHARE: