แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10ปี + ย้ายตราวีซ่า

PROMOTION แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10ปี + ย้ายตราวีซ่า

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10ปี + ย้ายตราวีซ่า

พาสปอร์ตแรงงานลาวหมดอายุ!

PROMOTION ราคาพิเศษ!!!

จากปกติ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 10,200 บาท

ย้ายตราวีซ่า 1,500

รวมเป็น 11,700

แต่ถ้ายื่นทำพร้อมกันได้รับส่วนลด 500 บาท

เหลือเพียง 11,200 บาท

SHARE: