พาสปอร์ต

ทำไมต้อง นำเข้า MOU ลาว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ตอบคำถาม ทำไมต้อง นำเข้า MOU ลาว

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้

ลาว อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

เอกสารที่จะได้รับ
หนังสือเดินทาง (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

 

PASSPORT (หนังสือเดินทาง) คือ

PASSPORT (หนังสือเดินทาง)
PASSPORT (หนังสือเดินทาง)

Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) คือ

Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) คือ วีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด
Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) คือ วีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด

การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยวีซ่าท่องเที่ยว ผิดกฎหมาย

เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย
เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

นายจ้างดำเนินการนำเข้าแรงงานแบบถูกกฎหมาย (MOU) กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร
อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

 

ขั้นตอนนำ MOU เข้าแรงงานสัญชาติลาว (มีคนงานแล้ว)

 1. นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานกับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
 2. รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 45-60 วัน
 3. บริษัทและนายจ้างนัดหมายกันเพื่อส่งแรงงานกลับเวียงจันทน์
 4. บริษัทพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ
 5. บริษัทพาแรงงานไปเวียงจันทน์ เพื่อรับวีซ่า ระยะเวลา 2 วัน
 6. บริษัทพาแรงงานเข้าศูนย์อบรม ที่หนองคาย ระยะเวลา 1 วัน
 7. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

  ขั้นตอนนำเข้า MOU ลาว
  ขั้นตอนนำเข้า MOU ลาว

เอกสารที่ต้องใช้ 

 1. หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านนายจ้าง 5 ชุด
 3. แผนที่ทำงาน
 4. สำเนาพาสปอร์ต
 5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
 6. กรณีเช่าสถานที่ทำงาน ให้แนบสัญญาเช่าด้วย

  เอกสารที่ต้องใช้
  เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้

เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย เพื่อทำงานกับนายจ้างจะได้รับเอกสาร ดังนี้

 1. Work Permit
 2. Visa
 3. Passport
 4. ใบตรวจร่างกาย

  เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้
  เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้

PASSPORT (หนังสือเดินทาง)
PASSPORT (หนังสือเดินทาง)
Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)
Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว)
เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย
เข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวผิดกฎหมาย
อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร
อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร
ขั้นตอนนำเข้า MOU ลาว
ขั้นตอนนำเข้า MOU ลาว
เอกสารที่ต้องใช้ 
เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามรถทำงานได้

SHARE: