MOU ลาว Return ให้ถูกกฎหมาย ลาวมีวีซ่าท่องเที่ยว 2024

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUลาว (MOU-Return) ระยะเวลา 45-60วัน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

วิธีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUลาว MOU-Return ระยะเวลา 45-60 วัน

รับบริการทำ MOU ลาว return

MOU-Return = มีแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่เอกสารหมดอายุ หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งแรงงานคนนั้นกลับประเทศ และทำเรื่องนำเข้าแรงงานต่าง MOUลาว คนนั้นเข้ามาใหม่

คนลาว อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว | ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | ลงทะเบียน ขึ้นทะเบียน ไม่ทัน แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOUลาว Return (มีคนงานแล้ว)

ค่าใช้จ่ายMOU ลาว Return ให้ถูกกฎหมาย คนลาวมีวีซ่าท่องเที่ยว คนละ 12,900 บาท
ค่าใช้จ่ายMOU ลาว Return ให้ถูกกฎหมาย คนลาวมีวีซ่าท่องเที่ยว คนละ 12,900 บาท

ค่าใช้จ่าย MOUลาว

1 – 5 คน คนละ 12,900 บาท

6 คนขึ้นไป คนละ 12,400 บาท

 

เอกสารที่จะได้รับ MOUลาว

1. วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)

2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (WorkPetmit)

3. ตรวจสุขภาพ

4. ประกันสุขภาพ 6 เดือน

5. ค่าตรวจโควิดแบบ ATK

6. ค่าที่พักเวียงจันทน์ และ ค่ารถไปกลับ กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์

การชำระเงิน MOUลาว

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
1. ส่งเรื่องดำเนินการพร้อมชำระเงินมัดจำ คนละ 9,000 บาท
2. วันที่ไปรับวีซ่า ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน MOUลาว

* หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (Demand Letter)

ระยะเวลา 45 – 60 วันทำการ

หมายเหตุ

ณ วันเดินทางวีซ่าเดิมของคนต่างด้าวต้องไม่เกินกำหนด

  • เอกสาร MOU มีอายุ 4 ปี เมื่อครบ 2 ปีแรกสามารถต่อเพิ่มอีกได้อีก 2 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียม วีซ่า 1,900 และในอนุญาต 1,900

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOUลาว Return

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานคนลาว mouลาว มีคนงานแล้ว มีวีซ่าท่องเที่ยว
ขั้นตอนนำเข้าแรงงานคนลาว mouลาว มีคนงานแล้ว มีวีซ่าท่องเที่ยว

1. วันที่ 1-14 ยื่น-รับแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ จัดหางานจังหวัด
2.วันที่ 15-25 ยื่นหนังสือคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ณ สถานทูตลาว
3. วันที่ 26-41ส่งข้อมูลหนังสือเดินทางและรูปถ่ายคนงานไปที่จัดหางานประเทศลาว เพื่อขอบัญชีรายชื่อแรงงาน (name list)
4. วันที่ 42-51ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาว ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ จัดหางานจังหวัด
5.วันที่ 52-59 ยื่น-รับ บัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่อนุมัติจากกรมการจัดหางาน(กระทรวงแรงงาน) ส่งสถานทูตลาวเพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน
6.วันที่ 60 นัดหมายแรงงานไปที่หนองคาย เพื่อทำเอกสารมาทำงานที่ประเทศไทย
7. วันที่ 61 จัดทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพ และเข้าศูนย์อบรมเพื่อรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ณ หนองคาย
8. วันที่ 62 ส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน
9. วันที่ 63-72 ยื่นใบรับรองแพทย์ และเอกสารแจ้งเข้าแรงงาน ณ จัดหางานจังหวัด

รับชม บรรยากาศการเดินทางไปรับวีซ่าทีเวียงจันทน์

เดินทาง MOU ลาว
เดินทาง MOU ลาว

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า แรงงาน MOUลาว

เอกสารนำเข้าแรงงานคนลาว mouลาว มีคนงานแล้ว มีวีซ่าท่องเที่ยว
เอกสารนำเข้าแรงงานคนลาว mouลาว มีคนงานแล้ว มีวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารนายจ้าง

บุคคลธรรมดา (5 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด
อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน
กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน
สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนลาว

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า


ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 1

ลูกค้าของบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด 2

นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามเอกสารแรงงานต่างด้าว

SHARE: