3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

3 วิธีต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนกัมพูชา
3 วิธีต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนกัมพูชา

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

  • มีเล่ม TD มีอายุเหลือแค่ไหน
  • มี visa หมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
  • บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 หรือ ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ในช่วง 30 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ถ้ามีเอกสารครบ ดำเนินการดังนี้

ดูอายุหนังสือเดินทาง TD ว่าเหลือแค่ไหน ถ้าเหลือมากกว่า 1 ปี มี 2 ทางเลือก

วิธีที่ 1 ต่ออายุ

รอเปิดศูนย์ OSS ดำเนินการช่วง กลางเดือน ธันวาคม ยื่นเอกสารต่ออายุ ตาม มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562

ข้อดี

ไม่ต้องกลับประเทศ

ข้อเสีย

ต้องเสียเวลาต่อเอกสาร ทุก1ปี

ต่ออายุได้สูงสุดแค่ 2 ปี

วิธีที่ 2 เลือกทำ MOU

ยื่นเอกสารเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ไม่ต้องย้ายตราวีซ่า โดยให้ใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ยื่น MOU นำเข้าแรงงาน รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 45-60 วัน เมื่อ MOU เรื่องออก ใช้ TD เดินทางกลับและใช้เล่มใหม่รับวีซ่า MOU โดย MOU จะใช้ได้ 2 ปี และต่อในประเทศไทยได้อีก 2 ปี รวมทั้งหมด 4 ปี

ข้อดี

2 ปี ต่อ อายุ 1 ครั้ง ต่อได้สูงสุด 4 ปี

ข้อเสีย

ต้องเดินทางไปปอยเปต 7 วัน (โดยทาง บริษัท พาไป )

ดูอายุหนังสือเดินทางว่าเหลือแค่ไหน ถ้าเหลือน้อยกว่า 1 ปี มี 2 ทางเลือก

วิธีที่ 1 เลือกทำ MOU

ยื่นเอกสารเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ไม่ต้องย้ายตราวีซ่า โดยให้ใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ยื่น MOU นำเข้าแรงงาน รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 45-60 วัน เมื่อ MOU เรื่องออก ใช้ TD เดินทางกลับและใช้เล่มใหม่รับวีซ่า MOU โดย MOU จะใช้ได้ 2 ปี และต่อในประเทศไทยได้อีก 2 ปี รวมทั้งหมด 4 ปี

ข้อดี

2 ปี ต่อ อายุ 1 ครั้ง ต่อได้สูงสุด 4 ปี

ข้อเสีย

ต้องเดินทางไปปอยเปต 7 วัน (โดยทาง บริษัท พาไป )

วิธีที่ 2 ทำหนังสือเดินทางใหม่ ย้ายวีซ่า ต่ออายุบัตร

ยื่นเอกสารเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วย้ายตราวีซ่าจาก TD มาที่หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อให้วีซ่าหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 และแจ้งจัดหางานเปลี่ยนข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง จากนั้นรอต่อบัตร โดยสามารถต่อได้ครั้งละ 1 ปี เป็นเวลา 2 ครั้ง

ข้อดี ไม่ต้องกลับประเทศ

ข้อเสีย

ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี สูงกว่า MOU

ต้องเสียเวลาต่อเอกสาร ทุก1ปี

ต่ออายุได้สูงสุดแค่ 2 ปี

SHARE: