ปกการต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว

การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพิ่ม30วัน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว.
การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว.

วิธีการต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าว

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชาที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาแล้ววีซ่า กำลังจะหมดอายุแต่เดินทางกลับประเทศไม่ได้เนื่องจากด่านปิดให้ปฎิบัติตามนี้

  1. ไปที่สถานทูตของประเทศ ตน เอง (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ขอเอกสารยืนยันจากสถานทูตว่าไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ ทางสถานทูตจะออกเอกสารรับรองให้
  2. นำเอกสารที่ได้จากสถานทูตไปติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชำระค่าธรรมเนียม 1,900 บาท จะขยายเวลา อยู่ต่อได้อีก 30 วัน

SHARE: