แรงงานกัมพูชาขยายเล่มหรือทำพาสปอร์ตใหม่ดี

แรงงานกัมพูชาขยายเล่มหรือทำพาสปอร์ตใหม่ ดีกว่ากัน?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานกัมพูชาขยายเล่มหรือทำพาสปอร์ตใหม่ ดีกว่ากัน?

แรงงานกัมพูชาขยายเล่มหรือทำพาสปอร์ตใหม่
แรงงานกัมพูชาขยายเล่มหรือทำพาสปอร์ตใหม่

เนื่องจากอ่านบทความเรื่อง ทำไมแรงงานกัมพูต้องขยายเล่ม และ ทำไมแรงงานกัมพูต้องทำพาสปอร์ตใหม่

โดยการทำพาสปอร์ตใหม่ก็มีทั้ง เล่มสีดำอายุ5ปี และ เล่มสีแดงอายุ10ปี ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน จำนวนปีที่ได้ก็ต่างกัน

เราจึงทำตารางสรุปเปรียบเทียบให้ดู เพื่อแรงงานกัมพูชาจะได้เลือกทำในสิ่งที่ตรงความต้องการ

โดยเมื่อดูจากตารางข้างบนแล้ว ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุดคือการ ขยายหนังสือเดินทางกัมพูชา ที่ได้อายุ2ปี และค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,500 บาท (แต่ปัญหาคือขณะนี้ทางสถานทูตกัมพูชายังไม่เปิดให้ขยาย)

โดยแรงงานกัมพูชาที่พาสปอร์ตกำลังจะหมดอายุเร็วๆนี้มีทางเลือก 3 ทาง

  1. รอขยายหนังสือเดินทาง

  2. ทำหนังสือเดินทางเล่มสีดำอายุ 5 ปี (ค่าใช้จ่าย6,000 เฉลี่ยปีละ 1,200 บาท)

  3. ทำหนังสือเดินทางเล่มสีแดงอายุ 10 ปี (ค่าใช้จ่าย10,500 เฉลี่ยปีละ 1,050 บาท)

SHARE: