บริการทำหนังสือกัมพูชาเล่มแดง

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การทำหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี

ขั้นตอนการทำเล่มใหม่

1.เอกสารที่ต้องใช้ 

1.1 หนังสือเดินทางเล่มเก่า
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ

2.นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

3. หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 20 วัน

ค่าใช้จ่าย 10,500 บาท

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่นลับเฉพาะแรงงานกัมพูชา ทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า กดที่นี่

 

SHARE: