บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี ปก

บริการทำหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

แรงงานสัญชาติกัมพูชา ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย

ตรวจสอบหนังสือเดินทางกัมพูชา พาสปอร์ตกัมพูชา ของท่าน

วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง กัมพูชา 13 FEB 2023
วิธีดูวันหมดอายุหนังสือเดินทาง กัมพูชา 13 FEB 2023

ถ้าเข้าเงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  • เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี  หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2025
  • หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 13 Feb 2023 ถึง 13 Feb 2025)

ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

การทำหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี

บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี

1. เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 หนังสือเดินทางเล่มเก่า
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน

ค่าใช้จ่ายเพียง 10,500 บาท (ส่วนลด500บาท เหลือ 10,000 บาท)

สิ่งที่จะได้รับ

ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มีอายุ 10 ปี

ข้อมูลหนังสือเดินทางกัมพูชา 10 ปี

พาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี ปก
พาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มแดง อายุ 10 ปี ปก
ผลงานทำเล่มกัมพูชา 2021-6
ผลงานทำเล่มกัมพูชา 2021-6
ผลงานทำเล่มกัมพูชา 2021-6
ผลงานทำเล่มกัมพูชา 2021-6

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องนำเล่มใหม่ที่ได้มาพร้อมเล่มเก่าไปทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาเล่มใหม่ด้วยครับ รายละเอียดตามลิงก์นี้ ย้ายตราวีซ่า

โปรโมชั่น: ทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า รับส่วนลดค่าย้ายวีซ่า 500บาท ต่อคน

PROMOTION แรงงานกัมพูชา เมื่อทำเล่มใหม่ 10ปี + ย้ายตราวีซ่า

 

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
สถานทูตกัมพูชาในไทย

SHARE: