การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง ปก

การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย

จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ทำอย่างไร
จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ทำอย่างไร
สถานการณ์แรงงานในประเทศไทยมีการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่ความต้องการจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ด้วยความที่ต้องการมีมากจึงทำให้เกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ด้วยหลายๆเหตุผล ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ไม่ต้องการเสียเวลารอแรงงานต่างด้าวนานๆ

โดยเมื่อนายจ้างต้องกาจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง

การจัดหาแรงงานต่างด้าวมี 2 วิธี

   1. การนำเข้าใหม่โดย MOU สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา

   2. แรงงานต่างด้าวย้ายมาจากนายจ้างอื่น เราต้องตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวที่ย้ายมาว่าสามารถเปลี่ยนนายจ้างมาอยู่กับเราได้ไหม เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง ค่าบริการการเปลี่ยนนายจ้าง

ถ้าเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ต้องนำเข้า MOU ใหม่ สัญชาติเมียนมา  ลาว  กัมพูชา

เมื่อแรงงานต่างด้าวมาเป็นแรงงานของเราอย่างถูกต้องแล้วยังมีอีก 

3 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ดังนี้

1.จัดหางาน

เราต้องตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวและเตรียมพร้อมในการต่ออายุอยู่เสมอ โดย ถ้าเป็นกลุ่มที่มีบัตรสีชมพูเวลาต่ออายุใบอนุญาตทำงานต้องรอฟังข่าว จาก มติ ครม. แต่ถ้าเป็นแรงงาน MOU แรงงานต่างด้าวจะมีสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 4 ปี โดยถ้า MOU ครบ 2 ปี แล้วสามารถต่อได้อีก 2 ปี วิธีการ ต่อMOUครบ2ปี ยื่นเอกสารต่อล่วงหน้า 45 วัน

แต่ถ้า MOU ครบ 4 ปี แล้ว สามารถต่อได้อีก 2ปี มีผลสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ หมดอายุตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 วิธีการต่อ MOUครบ4ปี
ตามประกาศ มติ ครม. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

(ถ้าหมดอายุหลังจากที่กำหนด ต้องทำ MOU ให้แรงงาน ควรยื่นเอกสารล่างหน้าประมาณ 3 เดือน สัญชาติ เมียนมา  ลาว  กัมพูชา)

2.ประกันสังคม

สำหรับงานกรรมกร

ต้องแจ้งแรงงานต่างด้าวเข้าประกันสังคมและนำเงินส่งสบทบทุกเดือน(เหมือนคนไทย)

ถ้าแรงงานต่างด้าวไม่เคยมีประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน เพื่อรอสิทธิประกันสังคม

“สำหรับงานรับใช้ในบ้านไม่ต้องเข้าประกันสังคม โดยจำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น”

3.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

   – แจ้งที่พักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง รายละเอียกการแจ้ง   ค่าบริการแจ้งที่พักอาศัย

   – แจ้งย้ายที่พักอาศัยเมื่อเปลี่ยนที่พักอาศัย

   – รายงานตัวทุกๆ 90 วัน ค่าบริการรายงานตัว

   – ตรวจสอบวีซ่าทำงานของแรงงานต่างด้าวและเตรียมพร้อมในการต่ออายุอยู่เสมอ โดย ถ้าเป็นกลุ่มที่มีบัตรสีชมพูเวลาต่ออายุวีซ่าต้องรอฟังข่าว จาก มติ ครม.แต่ถ้าเป็นแรงงาน MOU แรงงานต่างด้าวจะมีสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 4 ปี โดยถ้า MOU ครบ 2 ปี แล้วสามารถต่อได้อีก 2 ปี วิธีการ ต่อMOUครบ2ปี ยื่นเอกสารต่อล่วงหน้า 45 วัน แต่ถ้า MOU ครบ 4 ปี แล้ว สามารถต่อได้อีก 2ปี มีผลสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ หมดอายุตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 วิธีการต่อ MOUครบ4ปี
ตามประกาศ มติ ครม. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563(ถ้าหมดอายุหลังจากที่กำหนด ต้องทำ MOU ให้แรงงาน ควรยื่นเอกสารล่างหน้าประมาณ 3 เดือน สัญชาติ เมียนมา  ลาว  กัมพูชา)

เมื่อแรงงานต่างด้าวออก

แรงงานต่างด้าวลาออกเอง

1.แจ้งออกจากจัดหางาน ค่าบริการแจ้งออก

2.แจ้งออกจากประกันสังคม

แรงงานต่างด้าวหลบหนี

1.แจ้งความลงบันทึกประจำวัน (ป้องกันแรงงานที่หนีไปทำความผิดหลังจากที่หนีเราไป)

2.แจ้งออกจากจัดหางาน ค่าบริการแจ้งออก

3.แจ้งออกจากประกันสังคม

 

SHARE: