ตรวจสอบเอกสารต่างด้าวผ่าน QR-Code Cover

ระบบ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว รวดเร็ว ติดตามงานได้ ต้องที่นี้เท่านั้น

ระบบติดตามการดำเนินการ

ลูกค้าที่ใช้บริการ

-นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
-ต่อใบอนุญาตทำงาน Workpermit
-ต่อวีซ่า VISA
-รายงานตัว 90 วัน
-แจ้งเข้าแจ้งออก เปลี่ยนนายจ้าง
-แจ้งที่พักอาศัย
-ขออนุญาตกลับบ้าน Re Entry
-หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารแรงงานต่างด้าว

กับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

สามารถติดตามสถานะ การดำเนินการแบบ Real Time ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน smart phone

โดยการ สแกน QR Code ที่ทางเราจะออกให้เมื่อยื่นงานกับทางเราแล้ว

วิธีใช้งาน

ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวผ่าน QR-Code
ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวผ่าน QR-Code

 

วิธี ตรวจสอบเอกสารต่างด้าวผ่าน QR-Code
วิธี ตรวจสอบเอกสารต่างด้าวผ่าน QR-Code

 

ตัวอย่าง ระบบ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ตัวอย่าง ระบบ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

SHARE:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง