Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

Tag: mouลาว

เดินทางลาว ปก

ວິທີການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າເຮັດວຽກທີ່ວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ກັບທາງບໍລິສັດນຳຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກໃນປະເທດ ໂກເບິ້ນ ອີເວັ້ນ ຈຳກັດ

ວິທີການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າເຮັດວຽກທີ່ວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ມື້ນີ້ຈະມາບອກວິທີການເດິນທາງໄປຮັບວີຊ້າເຮັດວຽກທີ່ວຽງຈັນ ປະເທດລາວ ກັບທາງບໍລິສັດນຳຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກໃນປະເທດ ໂກເບິ້ນ ອີເວັ້ນ ຈຳກັດ ທີ່ງ່າຍແລະສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ Day 1 ໃຫ້ທຸກຄົນໄປລວມກັນທີ່ສຳນັກງານ ຫລືສະຖານີລົດໂດຍສານກຸງເທບ ໝໍຊິດ(ຈະຕຸຈັກ) ເຊິ່ງຖ້າໄຜສະດວກພໍ້ກັນຢູ່ໄສ ເລືອກໄດ້ຕາມໃຈເລີຍ Day 1 ເລິ່ມເດິນທາງໄປໜອງຄາຍ ແລະສາມາດພັກຜ່ອນໄດ້ຕະຫລອດການເດິນທາງເລີຍ Day 2 ເມື່ອຂ້າມຂົວມິດຕະພາບແລ້ວ ຈະມີລົດຕູ້ມາລໍຖ້າຮັບບໍລິການເພື່ອພາທ່ານໄປຍັງບໍລິສັດທີ່ປະເທດລາວ ພ້ອມກັບອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນການດຳເນິນການແລະຂໍ້ບັງຄັບໃນການຮັບວີຊ້າໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້

Read More »

3ຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງຄຶດຫຼັງຕໍ່ບັດແຮງງານແລ້ວ

3ຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງຄຶດຫຼັງຕໍ່ບັດແຮງງານແລ້ວ 1. ກວດສອບອາຍຸໜັງສືຜ່ານແດນຫຼືໜັງສືເດິນທາງວ່າເຫຼືອອາຍຸເທົ່າໃດ ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ບັດລອບນີ້ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ໄດ້ອີກ 2 ປີຖ້າໜັງສືຜ່ານແດນໝົດອາຍຸກ່ອນ 2 ປີ ເຈົ້າຕ້ອງຍື່ນເລື່ອງເຮັດຫນັງສືຜ່ານ ແດນຫຼືໜັງສືເດິນທາງເຫຼັ້ມໃໝ່ເມື່ອໄດ້ເຫຼັ້ມໃໝ່ແລ້ວຕ້ອງເຮັດເລື່ອງຍ້າຍວີຊ້າ ແລະຄຳນວນນຳວ່າເຮັດເຫຼັ້ມໃໝ່ຈະຄຸ້ມຄ່າໃນການມາຕໍ່ອາຍຸບໍ່ ເວັບໄຊການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນຫລືໜັງສືເດິນທາງ ມຽນມາທີ່ມີເຫລັ້ມ CI ໃຫ້ເຮັດເຫລັ້ມສາກົນ | ມຽນມາເຫລັ້ມ pj,pv ເຮັດຢູ່ສະຖານທູດ |  ເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນຫລືໜັງສືເດິນທາງກຳພູຊາແບບປົກກະຕິ |  ກຳພູຊາແບບດ່ວນພິເສດ ເມື່ອໄດ້ເຫລັ້ມໃໝ່ແລ້ວຕ້ອງເຮັດເລື່ອງ ຍ້າຍກາວີຊ້າ

Read More »

ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ເປິດລອບໃໝ່ ຢູ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 31 ມີນາ 2565

ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ຕໍ່ບັດຕ່າງດ້າວ ບັດແຮງງານ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ວີຊ້າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ  ເປິດລອບໃໝ່ ຍື່ນເອກະສານ 17 ສິງຫາ – 31 ຕຸລາ 2563 ຢູ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 31 ມີນາ 2565 ກຸ່ມແຮງງານ MOU ຄົບ 2 ຫຼື 4 ປີ ນາຍຈ້າງບໍ່ກົງຕາມທີ່ເຮັດເອກະສານໄວ້

Read More »

ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ด่วน ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่
รับยื่นเอกสารตั้งแต่ วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

Read More »

บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน

เปลี่ยนใบอนุญาตทำงานต่างด้าว เป็นงานขายของหน้าร้าน บริการ ยื่นเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน เป็นงานขายของหน้าร้าน เอกสารที่ต้องใช้ ของคนต่างด้าว 1. หนังสือเดินทาง Passport (ตัวจริง) 2. หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร VISA (ตัวจริง) 3. ใบอนุญาตทำงาน 4. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังขาว 3 รูป เอกสารที่ต้องใช้

Read More »
mouลาวคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานต่างด้าว ลาว MOU-Return 30-45วัน

วิธีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ลาว MOU-Return ระยะเวลา 30-45 วัน นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU Return สัญชาติ ลาว (มีคนงานแล้ว) 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย

Read More »

การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

การจัดหาแรงงานต่างด้าว 1.การนำเข้าใหม่โดย MOU | 2.แรงงานต่างด้าวย้ายมาจากนายจ้างอื่น ตรวจสอบเอกสารที่ย้ายมาว่าสามารถเปลี่ยนนายจ้างมาอยู่กับเราได้ไหม

Read More »
นโยบายการจัดการคนต่างด้าว

การขยายเวลาให้คนต่างด้าว ตามมติ ครม.

แจ้งการขยายเวลาให้คนต่างด้าวตามมติ ครม 1.กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 31 มี.ค. 63 ให้ทำงานต่อและอยู่ต่อ ถึง พฤศจิกายน 63 โดยใช้ บัญชีรายชื่อ ใบอนุญาตฉบับเดิม เอกสารเดินทาง ยกเว้นค่าเปรียบเทียบการอยู่เกินกำหนด Overstay และ Black List/ขยายอายุใบรับรองแพทย์เป็น 90 วัน 2. 

Read More »
เดินทางลาว ปก

วิธีการเดินทางไปรับวีซ่าทำงานที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว กับทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

วิธีการเดินทางไปรับวีซ่าทำงานที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว วันนี้จะมาเล่าวิธีการเดินทางไปรับวีซ่าทำงานที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว กับทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด อย่างง่ายๆและสะดวกสบาย Day 1 –ทุกคนรวมตัวกันที่ออฟฟิศ หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร หมอชิต(จตุจักร) ใครสะดวกเจอกันที่ไหนเลือกตามใจชอบเลย Day 1 –ล้อรถหมุน มุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคาย หรือใครอยากจะพักผ่อนก็เชิญตามอัธยาศัย Day 2

Read More »

การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพิ่ม30วัน

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชาที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาแล้ววีซ่า กำลังจะหมดอายุแต่เดินทางกลับประเทศไม่ได้เนื่องจากด่านปิดให้ปฎิบัติตามนี้

Read More »
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

ขยายเวลา! ต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน 1. วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564) 2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565) 3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

Read More »

ต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565

ขั้นตอนต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565 นายจ้างพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ นายจ้างพาแรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี) มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัท บริษัทยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง(สำเนา 1 ชุด) หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนการค้า *เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ แรงงาน พาสปอร์ตตัวจริง

Read More »

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีเล่ม ci และ visa หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

Read More »
คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU

คนลาวที่มีเล่ม CI ต้องการเปลี่ยนเป็นเล่มสีน้ำเงินเพื่อทำ MOU 1. มีเล่ม CI + บัตรชมพูหมดอายุ 31/3/2563 2. ยื่นเอกสารทำเล่มสากลใหม่ ไม่ต้องกลับประเทศ รอ 3 อาทิตย์ 3. เมื่อได้เล่มสากลใหม่ ยื่น MOU (ไม่ต้องย้ายวีซ่า) 4. ยื่น MOU 45-60

Read More »

แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

ขั้นตอนแจ้งเข้าคนต่างด้าวเข้าทำงานและออกจากงาน 1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง วิธีนับ รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562 2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วันออกจากงาน วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562

Read More »
พาสปอร์ต

ทำไมต้อง นำเข้า MOU สัญชาติลาว

ตอบคำถาม ทำไมต้อง นำเข้า MOU สัญชาติลาว PASSPORT (หนังสือเดินทาง) PASSPORT (หนังสือเดินทาง) คือ เเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) คือ วีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด

Read More »

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ? ***ใบรับรองแพทย์  ต้องระบุให้ครบ 6 โรค โรคเรื้อน วัณโรค ระยะอันตราย โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ *เฉพาะผู้หญิง โรคเท้าช้าง

Read More »
การเปลี่ยนนายการเปลี่ยนนายจ้างจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย กลุ่มบัตรชมพู ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน กลุ่ม MOU ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน ถ้า “เกินกำหนด” ต้องนำเข้า MOU ใหม่เท่านนั้น!!

Read More »
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายรึยัง?

เช็คแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายรึยัง? แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ที่ยังไม่หมดอายุ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

Read More »

รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว

แก้ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว เพราะแรงงาน คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU ต่ออายุ PASSPORT VISA ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit แก้ไขแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย รายงานตัว 90 วัน

Read More »