ปก 2 วิธีต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนลาว

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนลาว
2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับคนลาว

แนะนำ 2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

  • มีเล่ม ci และ visa หมดอายุ 31 มีนาคม 2563
  • บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

ถ้ามีเอกสารครบ ดำเนินการดังนี้

วิธีที่ 1

ยื่นเอกสารเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (คนงานไม่ต้องกลับประเทศ)

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ไม่ต้องย้ายตราวีซ่า โดยให้ใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ยื่น MOU นำเข้าแรงงาน รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 45-60 วัน เมื่อ MOU เรื่องออก ใช้ CI เดินทางกลับและใช้เล่มใหม่รับวีซ่า MOU โดย MOU จะใช้ได้ 2 ปี และต่อในประเทศไทยได้อีก 2 ปี รวมทั้งหมด 4 ปี { แนะนำวิธีนี้คุ้มค่าที่สุด }

ข้อดี

ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี ถูกกว่า ต่อบัตร

2 ปี ต่อ อายุ 1 ครั้ง

วิธีที่ 2

ยื่นเอกสารเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (คนงานไม่ต้องกลับประเทศ)

เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วย้ายตราวีซ่าจาก ci มาที่หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อให้วีซ่าหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 และแจ้งจัดหางานเปลี่ยนข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง จากนั้นรอ มติ ค.ร.ม. อนุมัติให้ต่อบัตร โดยสามารถต่อได้ครั้งละ 1 ปี เป็นเวลา 2 ครั้ง { ไม่แนะนำวิธีนี้เพราะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีแล้วแพงกว่า MOU }

ข้อดี ไม่ต้องกลับประเทศ

ข้อเสีย

ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี สูงกว่า MOU

ต้องเสียเวลาต่อเอกสาร ทุก1ปี

ต่ออายุได้แค่ 2 ปี

SHARE: