Monday to Saturday 8am to 5pm

      

Address
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Mail Us
8,10 Rattanathibet road, Nonthaburi

Phone
02-821-5965

Tag: mouเมียนมา

ပန်ရောင်ကဒ်ပြုလုပ်ပြီးသွားပါက အဓိကစဥ်းစားရမည့်အချက် ၃ ချက်

ပန်ရောင်ကဒ်ပြုလုပ်ပြီးသွားပါက အဓိကစဥ်းစားရမည့်အချက် ၃ ချက် 1. မိမိကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံကူးပတ်စပို့စာအုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်အား မိမိကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးပါ၊ ပန်းရောင်ကဒ်သက်တမ်းတိုးပြီးနောက်အစိုးရသည်နောက်ထပ် ၂ နှစ် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးထားသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်း ၂ နှစ်မပြည့်ပါကပတ်စပို့စာအုပ်အသစ်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပတ်စပို့စာအုပ်အသစ် ရရှိပြီးနောက် ပတ်စပို့စာအုပ်အဟောင်းမှ ဗီဇာကို စာအုပ်သစ်သို့ပြောင်းလဲရမည်။ စာအုပ်အသစ်ပြုလုပ်တာက မိမိအတွက်အကျိုးရှိရဲလား နောက်ထပ်သက်တမ်းထပ်ထိုးပေးမှာလားဆိုတာကို

Read More »

အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီ အလုပ်သများပန်းရောင်ကဒ် အလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ခွင့်ဝတ်ပါမစ် ဗီဇာ ၃၁ မတ်လ ၂၀၂၂ အထိရရှိမည်ဖြစ်သည်

အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီ အလုပ်သများပန်းရောင်ကဒ် အလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ခွင့်ဝတ်ပါမစ် ဗီဇာ ၃၁ မတ်လ ၂၀၂၂ အထိရရှိမည်ဖြစ်သည် MOU စာအုပ် ၂ နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ပြည့်သွားသောစာအုပ်များသည် အလုပ်ရှင် မတူ သူဌေးပြောင်းလို့မရ အလုပ်ထွက်စာမရှိသောသူများ ပထမအသုတ်ပန်းရောင်ကတ်သက်တမ်းသူများ (4 အော်ဂတ်လ 2020 ဥပဒေအရ အခွင့်ရေးရရှိသည်)

Read More »

ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ด่วน ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่
รับยื่นเอกสารตั้งแต่ วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

Read More »

ทำไม?แรงงาน เมียนมา กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ! กลุ่มที่ 1 คือ แรงงานเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รายละเอียดขั้นตอนการทำเล่มใหม่  กลุ่มที่ 2 คือ แรงงานเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง (CI) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี

Read More »
mouเมียนมาคนเก่าให้ถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงานต่างด้าว เมียนมา MOU-Return

แรงงานต่างด้าวเมียนมา แบบถูกกฎหมาย นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU Return สัญชาติ เมียนมา (มีคนงานแล้ว) 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 17,000 บาท 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท เอกสารที่จะได้รับ –

Read More »

เมียนมา pj,pv เล่มสีแดง เปลี่ยนเป็น เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี เพื่อใช้ต่ออายุของกลุ่มบัตรชมพู

พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ! แรงงานเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง (Passport PJ,PV) เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน วันที่ 31/3/2022 ทำให้เมื่อต่อวีซ่าแล้วจะเสียเงินค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแต่จะได้อายุวีซ่าเท่าที่เหลือในหนังสือเดินทาง จึงต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Read More »

การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

การจัดหาแรงงานต่างด้าว 1.การนำเข้าใหม่โดย MOU | 2.แรงงานต่างด้าวย้ายมาจากนายจ้างอื่น ตรวจสอบเอกสารที่ย้ายมาว่าสามารถเปลี่ยนนายจ้างมาอยู่กับเราได้ไหม

Read More »
นโยบายการจัดการคนต่างด้าว

การขยายเวลาให้คนต่างด้าว ตามมติ ครม.

แจ้งการขยายเวลาให้คนต่างด้าวตามมติ ครม 1.กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 31 มี.ค. 63 ให้ทำงานต่อและอยู่ต่อ ถึง พฤศจิกายน 63 โดยใช้ บัญชีรายชื่อ ใบอนุญาตฉบับเดิม เอกสารเดินทาง ยกเว้นค่าเปรียบเทียบการอยู่เกินกำหนด Overstay และ Black List/ขยายอายุใบรับรองแพทย์เป็น 90 วัน 2. 

Read More »
ข้อมูลทำหนังสือเดินทางเมียนมา

การทำหนังสือเดินทางเมียนมา

ทำหนังสือเดินทางเมียนมา ที่ไหนดี เล่มสากลสีแดงอายุ 5 ปี เพื่อใช้ต่ออายุของของกลุ่มบัตรชมพู ที่หมดอายุตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565 1-10 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาท 11 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายคนละ 4,500 บาท ราคาข้างต้นจะได้รับหนังสือเดินทาง 5 ปี ค่าเดินทางไป-กลับ

Read More »

การต่อวีซ่าท่องเที่ยวคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เพิ่ม30วัน

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชาที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว เข้ามาแล้ววีซ่า กำลังจะหมดอายุแต่เดินทางกลับประเทศไม่ได้เนื่องจากด่านปิดให้ปฎิบัติตามนี้

Read More »
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563

ขยายเวลา! ต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน 1. วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564) 2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565) 3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

Read More »
ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19

ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทางเมียนมาประกาศ ระงับการดำเนินการ ส่งแรงงานไปต่างประเทศชั่วคราว ทำให้ระบบ MOU ที่ทางไทยกับทางเมียนมาตกลงไว้ระงับไปด้วย เป็นเหตุให้ในขณะนี้ งาน MOU ของสัญชาติเมียนที่ทำเรื่องไว้ ถูกระงับทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้

Read More »

ต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565

ขั้นตอนต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565 นายจ้างพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ นายจ้างพาแรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี) มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัท บริษัทยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว เอกสารที่ต้องใช้ นายจ้าง(สำเนา 1 ชุด) หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนการค้า *เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ แรงงาน พาสปอร์ตตัวจริง

Read More »

แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

ขั้นตอนแจ้งเข้าคนต่างด้าวเข้าทำงานและออกจากงาน 1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง วิธีนับ รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562 2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วันออกจากงาน วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562

Read More »
PASSPORT (หนังสือเดินทาง)

ทำไมต้อง นำเข้า MOU สัญชาติเมียนมา

นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา MOU-Return แบบถูกกฎหมาย PASSPORT (หนังสือเดินทาง) เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยวีซ่าท่องเที่ยว ผิดกฎหมาย อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร นายจ้างดำเนินการนำเข้าแรงงานแบบถูกกฎหมาย (MOU) กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ขั้นตอนการนำ

Read More »

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

ใบรับรองเเพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจอะไรบ้าง ? ***ใบรับรองแพทย์  ต้องระบุให้ครบ 6 โรค โรคเรื้อน วัณโรค ระยะอันตราย โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ *เฉพาะผู้หญิง โรคเท้าช้าง

Read More »
การเปลี่ยนนายการเปลี่ยนนายจ้างจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย กลุ่มบัตรชมพู ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน กลุ่ม MOU ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน ถ้า “เกินกำหนด” ต้องนำเข้า MOU ใหม่เท่านนั้น!!

Read More »
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายรึยัง?

เช็คแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายรึยัง? แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ที่ยังไม่หมดอายุ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

Read More »

รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว

แก้ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว เพราะแรงงาน คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU ต่ออายุ PASSPORT VISA ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit แก้ไขแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย รายงานตัว 90 วัน

Read More »
พาสปอร์ตเมียนมา หาย,ชำรุด

เมียนมาหนังสือเดินทางหาย หรือ ชำรุด ทำไงดี?

หนังสือเดินทางหาย หรือ ชำรุด ทำไงดี? แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา(พม่า) ที่ทำหนังสือเดินทาง (Passport , พาสปอร์ต) หาย หรือ ชำรุด ทำไงดี? แจ้งความ พาสปอร์ตหาย ขอหนังสือรับรอง จากสถานทูตเมียนมา ทำเล่ม ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ที่สถานทูตเมียนมา ย้ายตราวีซ่า ไปที่ตม.เพื่อทำเรื่องย้ายตราวีซ่า ขอปรับปรุงข้อมูล ที่สำนักงานจัดหางาน  

Read More »