ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19

ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19
ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19
ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19
ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19
ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19
ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา เนื่องจาก COVID-19

ประกาศ ระงับการดำเนินการ MOU ของประเทศเมียนมา

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทางเมียนมาประกาศ ระงับการดำเนินการ ส่งแรงงานไปต่างประเทศชั่วคราว ทำให้ระบบ MOU ที่ทางไทยกับทางเมียนมาตกลงไว้ระงับไปด้วย

เป็นเหตุให้ในขณะนี้ งาน MOU ของสัญชาติเมียนที่ทำเรื่องไว้ ถูกระงับทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้

ส่งผลกระทบ 2 เรื่องคือ

1. MOU Return

คือ แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่กำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ที่ตัดสินใจทำ MOU ไม่เลือกที่จะต่อบัตร และ แรงงานเมียนมาที่ต่อบัตรไม่ได้ จึงยื่น MOU ไว้  รับผลกระทบ ไม่สามารถทำ MOU ได้เสร็จภายในเวลา 31 มีนาคม 2563 โดยต้องเดินทางกลับประเทศเมียนมาไปรอ ห้ามปล่อยให้วีซ่าขาดเด็ดขาด จนกว่าจะทำเรื่อง MOU ได้ถึงจะสามารถเดินทางเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยได้

2. MOU ปกติ(นำเข้าแรงงานใหม่)

ที่นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทำงาน ทำให้ไม่สามารถส่งแรงงานได้ตามกำหนดเวลา

โดยเรื่องทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว ยังคงสามารถทำต่อได้เมื่อทางเมียนมาเปิดดำเนินการอีกครั้งในสภาวะปกติ

ถ้ามีความคืบหน้าทาง บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด จะรีบประชาสัมพันธ์แจ้ง นายจ้างทุกท่านโดยด่วน

#เราจะผ่านCOVID-19ไปด้วยกัน

SHARE: