การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง ปก

จ้างคนต่างด้าวมาทำงานต้องรู้อะไรบ้าง?

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

นายจ้างมือใหม่เริ่มจ้างแรงงานต่างด้าว

การจ้างคนต่างด้าวมาทำงานต้องรู้อะไรบ้าง?

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) : เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นใคร มาจากไหน
2. วีซ่า (VISA) : ต้องเป็นวีซ่าทำงานเท่านั้น
3. ใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) : ชื่อนายจ้างที่ถูกระบุในใบอนุญาตทำงานนั้น จะต้องตรงกับนายจ้างที่ทำงานอยู่
4. แจ้งที่พักอาศัย : เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยในเขตพื้นที่ นายจ้างจะต้องแจ้งเรื่องแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หรือสถานีตำรวจท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง
5. ประกันสังคม : เมื่อคนต่างด้าวเริ่มทำงาน นายจ้างจะต้องยื่นเอกสารการแจ้งเข้าทำงานกับประกันสังคม และนำเงินส่งสมทบทุกเดือน
6. 90 วัน : เมื่อคนต่างด้าวอยู่ครบทุก 90 วัน จะต้องแจ้งรายงานตัวแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

นายจ้างมือใหม่ จ้างคนต่างด้าวมาทำงานต้องรู้อะไรบ้าง
นายจ้างมือใหม่ จ้างคนต่างด้าวมาทำงานต้องรู้อะไรบ้าง

SHARE: