Category: คู่มือนายจ้าง

การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง? 1

การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ต้องรู้อะไรบ้าง?

0 Comments

การจัดหาแรงงานต่างด้าว 1.การนำเข้าใหม่โดย MOU | 2.แรงงานต่างด้าวย้ายมาจากนายจ้างอื่น ตรวจสอบเอกสารที่ย้ายมาว่าสามารถเปลี่ยนนายจ้างมาอยู่กับเราได้ไหม

Read Full
3 สิ่งที่ต้องทำหลังต่อบัตรชมพู

3 สิ่งที่ต้องคิดหลังต่อบัตรชมพูเสร็จ

0 Comments

1. ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ว่าเหลืออายุเท่าไหร่ 2. อย่าลืมว่า VISA รอบนี้ได้แค่1 ปี 3. เมื่อครบ 2 ปีแล้วต้องทำยังไง?

Read Full
การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง

แจ้งเข้าคนต่างด้าว – แจ้งออกคนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

0 Comments

  1. การแจ้งเข้าทำงานให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง วิธีนับ รับเข้าทำงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งเข้าทำงานภายใน 16 พ.ค. 2562   2. การแจ้งออกจากงานให้แจ้งออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วัน ออกจากงาน วิธีนับ ออกจากงาน 1 พ.ค. 2562 แจ้งออกจากงานถายใน 31 พ.ค.

Read Full
การเปลี่ยนนายการเปลี่ยนนายจ้างจ้าง

การเปลี่ยนนายจ้าง

0 Comments

การเปลี่ยนนายจ้าง เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย   กลุ่มบัตรชมพู ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วัน กลุ่ม MOU ต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน ถ้า “เกินกำหนด” ต้องนำเข้า MOU ใหม่เท่านนั้น!!  

Read Full
รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว 2

รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว

0 Comments

เพราะแรงงาน คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ รับปรึกษาปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว   นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ถูกกฎหมายตามข้อตกลง MOU ต่ออายุ PASSPORT VISA ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit แก้ไขแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย รายงานตัว 90 วัน  

Read Full

จ้างคนต่างด้าวมาทำงานต้องรู้อะไรบ้าง?

0 Comments

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) : เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นใคร มาจากไหน 2. วีซ่า (VISA) : ต้องเป็นวีซ่าทำงานเท่านั้น 3. ใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) : ชื่อนายจ้างที่ถูกระบุในใบอนุญาตทำงานนั้น จะต้องตรงกับนายจ้างที่ทำงานอยู่ 4. แจ้งที่พักอาศัย : เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยในเขตพื้นที่ นายจ้างจะต้องแจ้งเรื่องแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หรือสถานีตำรวจท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 5. ประกันสังคม

Read Full
ยกเลิกสถานที่ทำงานต่างด้าว

ยกเลิกการเพิ่มพื้นที่ทำงาน

0 Comments

เนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ ๒ ได้ยกเลิกมาตรา ๗๐ และ ๗๑ ของ พระราชกำหนดนี้ไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือเพิ่มรายการ ประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือเงื่อนไขอื่น จึงทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานและทำงานกับนายจ้างคนเดิม และได้มีย้ายท้องที่เปลี่ยน ประเภทงาน หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตกับนายทะเบียน ยกเลิกการเพิ่มพื้นที่ทำงาน สรุปนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานได้ทั่วประเทศไทย โดยต้องทำงานตรงตามชื่อนายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเท่านั้น

Read Full
เตือนต่างด้าวที่วีซ่าหมดอายุ

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่วีซ่าขาด

0 Comments

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกเลย เมื่อถึงเวลาที่วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุแล้วคนต่างด้าวไม่ได้กลับไป ต่ออายุวีซ่า แต่ลักลอบกลับประเทศโดยไม่ผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำให้ไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก เข้ามาในประเทศแบบถูกต้อง แต่ลักลอบออกจากประเทศแบบไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีก ถึงแม้จะยื่นทำ MOU ใหม่ก็ตาม เนื่องจากเมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ แต่พอตอน กลับประเทศแอบลักลอบกลับออกไป ทำให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ได้บันทึกการออกนอกประเทศไทย และคนต่างด้าวจะทำ MOU เข้าก็จะไม่สามารถเข้ามาได้อีก เพราะครั้งเก่าที่เคยได้เข้ามายังไม่มีการบันทึกการออกนอกประเทศ **คนต่างด้าวคนนั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อีกเลย มี2 วิธี

Read Full