3 สิ่งที่ต้องทำหลังต่อบัตรชมพูปี 2563

3 สิ่งที่ต้องคิดหลังต่อบัตรชมพูปี 2563 เสร็จ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สิ่งที่ต้องคิดหลังต่ออายุหนังสือเดินทางบัตรชมพูปี 2563 เสร็จ

1. ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ว่าเหลืออายุเท่าไหร่

เนื่องจากการต่อบัตรชมพูปี 2563 นี้ รัฐบาลให้อยู่ต่อได้อีก2ปี ถ้าหนังสือเดินทางหมดอายุก่อน2ปี เราต้องยื่นเรื่องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ลิงก์การทำหนังสือเดินทาง เมียนมาที่มีเล่ม ci ทำเล่มสากลเมียนมาเล่มpj,pvทำที่สถานทูต | ทำหนังสือเดินทางกัมพูชา5ปี
หนังสือเดินทางกัมพูชา10ปี ทำหนังสือเดินทางลาว

เมื่อได้เล่มใหม่ต้องทำเรื่องย้ายวีซ่า

ต้องคำนวณด้วยว่าทำเล่มใหม่แล้วจะคุ้มค่าไหมในการนำต่ออายุ หรือ ทำเล่มใหม่และยื่น MOU ดี

ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง

2. อย่าลืมว่า VISA รอบนี้ได้แค่1 ปี

โดยเมื่อถึงต้นเดือนมีนาคม 2564 ต้องต่อมายื่นต่อ VISA อีก 1 ปี (การต่อวีซ่าดูจางลิงก์นี้)

โดยใบอนุญาตไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเราได้มา 2 ปีแล้ว

ต้องตรวจสุขภาพอีกครั้งเพื่อนำใบรับรองแพทย์ยื่นวีซ่า (การตรวจสุขภาพดูจากลิงก์นี้)

บัตรชมพูปี 2563 ได้ วีซ่า visa แค่ 1 ปี
บัตรชมพูปี 2563 ได้ วีซ่า visa แค่ 1 ปี

3. เมื่อครบ 2 ปีแล้วต้องทำยังไง?

ต้องตัดสินใจว่าจะรอรัฐบาลประกาศผ่อนผันให้ต่ออายุอีกหรือไม่ หรือเลือกที่ทำ MOU (รายละเอียดการทำ MOU แต่ละสัญชาติ เมียนมา ลาว  กัมพูชา ) ก่อนเอกสารจะหมดอายุ

จะได้ไม่เสียเวลาต้องกลับไปรอที่ประเทศต้นเองและไม่ต้องกังวลว่ารัฐต่อเปิดให้ต่อหรือไม่ โดยทำ MOU เสร็จ สามารถอยู่ทำงานต่อได้อีก 4 ปี

เมื่อครบ 2 ปีแล้วต้องทำอย่างไร
เมื่อครบ 2 ปีแล้วต้องทำอย่างไร

SHARE: