ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 ปก

ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566

ข่าวดีสำหรับคนต่างด้าวที่จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานตาม มติ ครม. 5 ก.ค. 2565
แต่
ทำหนังสือเดินทางและลงตราวีซ่าไม่ทันภายในกำหนด วันที่ 13 ก.พ. 2566

ทางกรมการจัดหางานเปิดให้ยื่นคำร้องต่อใบอนุญาตทำงาน (บต.50) และชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุได้ก่อน และมายื่นเอกสาร หนังสือเดินทาง ลงตราวีซ่า เพิ่มเติม

ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2566

ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 เนื้อหา
ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566

บริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

 


ประกาศจากกรมการจัดหางานขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566

อ้างอิงจาก : ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวดีขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 ขั้นตอน ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 ขั้นตอน ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 ไม่ใช้พาสปอร์ต ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 รายการคำขอ ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 ใบคำขอ ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 ใบเสร็จรับเงิน ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566 รายละเอียดการอนุญาตทำงาน ขยายเวลาคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทัน วันที่ 13 ก.พ. 2566

 

SHARE: