คู่มือการทำบัตรชมพู 2564 ฉบับละเอียดที่สุดในโลก

ขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 (บัตรชมพู) ละเอียดที่สุดในโลก

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564
บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564

คู่มือขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 (บัตรชมพู) ละเอียดที่สุดในโลก

“จะเล่าให้ฟัง” ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ท่านได้รับรู้ทุกขั้นตอนแบบละเอียดที่สุด

1.การจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/
นายจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ให้ครบถ้วนในการลงทะเบียนออนไลน์

1.ขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 การจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนออนไลน์

2.เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว สแกนเอกสาร และสร้างไฟล์ให้ถูกต้องตามที่ระบบกำหนด

คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ทางอิเล็กทรอนิกส์

2.ขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 สแกนเอกสารและสร้างไฟล์ให้ถูกต้องตามที่ระบบกำหนด

3.การสมัครเข้าระบบ ต้องมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (หากไม่มีอีเมล ต้องสมัครอีเมลก่อน)

3.การสมัครเข้าระบบ ต้องมีอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ (หากไม่มีอีเมล์ ต้องสมัครอีเมล์ก่อน)

   3.1เมื่อลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเสร็จ ทำการเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำขอแบบบัญชีรายชื่อต้องการคนต่างด้าว

หมายเหตุ: หากเคยเข้าระบบแล้วจำรหัสผ่านไม่ได้ ท่านต้องทำเอกสารไปยื่นติดต่อจัดหางานพื้นที่ของท่าน เพื่อยื่นเรื่องขอทำรหัสผ่านใหม่แล้วจึงจะสามารถกลับเข้าสู่ระบบออนไลน์ใหม่ได้

3.1เมื่อลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเสร็จ ทำการเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำขอแบบบัญชีรายชื่อต้องการคนต่างด้าว

 

4.การยื่นเอกสารเข้าระบบ ต้องกรอกข้อมูลต่างๆในระบบให้ถูกต้อง เช่นข้อมูลนายจ้าง สถานที่ทำงาน อีเมล เบอร์ติดต่อ ประเภทกิจการ 

(ประเภทกิจการที่ท่านเลือก ต้องสอดคล้องกับตำแหน่งงานของคนต่างด้าว)

Position_List ประเภทกิจการที่ท่านเลือก ต้องสอดคล้อง4.การยื่นเอกสารเข้าระบบ ต้องกรอกข้อมูลต่างๆในระบบให้ถูกต้อง เช่นข้อมูลนายจ้าง สถานที่ทำงาน อีเมล์ เบอร์ติดต่อ ประเภทกิจการ

 

   4.1ทำการแนบไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ โดยต้องเป็นไฟล์ที่ระบบรองรับการอัพโหลด ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะไม่อนุญาตให้ย้อนกลับมาแก้ไขในขั้นตอนนี้

4.1ทำการแนบไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ โดยต้องเป็นไฟล์ที่ระบบรองรับการอัพโหลด ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  เนื่องจากระบบจะไม่อนุญาตให้ย้อนกลับมาแก้ไขในขั้นตอนนี้

5.จัดพิมพ์เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากระบบเพื่อใช้แนบประกอบเอกสารอื่นๆอีก ในการยื่นเรื่องขั้นตอนต่อไป 

(ขั้นตอนที่ 1 – 5 ทำภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564)

5.จัดพิมพ์เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากระบบเพื่อใช้แนบประกอบเอกสารอื่นๆอีก ในการยื่นเรื่องขั้นตอนต่อไป

6.จัดเตรียมเอกสารติดต่อโรงพยาบาล เพื่อนัดหมายขอเข้ารับการตรวจโควิด-19  หลังจากรับแจ้งอนุมัติบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

6.จัดเตรียมเอกสารติดต่อโรงพยาบาล เพื่อนัดหมายขอเข้ารับการตรวจโควิด-19 หลังจากรับแจ้งอนุมัติบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว

7.พาแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจโควิด-19 ตามวันและเวลานัดหมายของโรงพยาบาล 

7.พาแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจโควิด-19 ตามวันและเวลานัดหมายของโรงพยาบาล

8.ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อไปรับผลตรวจ โควิด-19
โดยผลตรวจต้องไม่พบโควิด-19 ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้ 

(ขั้นตอนที่ 6 – 8 ทำภายใน วันที่ 13 กันยายน 2564 )


 

ขั้นตอนยากจัง ทำเองไม่ไหวเสียเวลาเยอะแน่ๆ

ติดต่อรับบริการกับมืออาชีพ ได้นะครับ

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว
กดที่นี่

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

 


 

8.ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อไปรับผลตรวจ โควิด-19 โดยผลตรวจต้องไม่พบโควิด-19 ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้

9.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบเพื่อนัดคิวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) 
ดำเนินการที่หน่วยงาน ตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัด

ขั้นตอนเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

9.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบเพื่อนัดคิวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

10.พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)ตามสถานที่ วันและเวลาที่ได้นัดหมาย  

(ขั้นตอนที่ 9 – 10 ทำภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564)

10.พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)ตามสถานที่ วันและเวลาที่ได้นัดหมาย

11.นัดหมายโรงพยาบาลเพื่อตรวจโรคต้องห้าม 6 โรคและซื้อประกันสุขภาพ

11.นัดหมายโรงพยาบาลเพื่อตรวจโรคต้องห้าม 6 โรคและซื้อประกันสุขภาพ

12.พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคต้องห้าม6โรคและซื้อประกันสุขภาพตามวันและเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย

12.พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคต้องห้าม6โรคและซื้อประกันสุขภาพตามวันและเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย

13.รับผลตรวจโรคต้องห้าม6โรคตามวันที่นัดหมายโดยผลตรวจต้องระบุว่าผ่าน ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้ 

(ขั้นตอนที่ 11 – 13 ทำภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564)

13.รับผลตรวจโรคต้องห้าม6โรคตามวันที่นัดหมายโดยผลตรวจต้องระบุว่าผ่าน ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้

14.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบสำหรับเตรียมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)

14.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบสำหรับเตรียมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)

15.ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)
ผ่านทาง 7-11 หรือธนาคารกรุงไทย

15.ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2) ผ่านทาง 7-11 หรือธนาคารกรุงไทย

16.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)เรียบร้อยแล้ว
จัดเตรียมเอกสารตามความต้องการของกรมการจัดหางานเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)ในระบบออนไลน์อีกครั้ง

16.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)เรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารตามความต้องการของกรมการจัดหางานเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)ในระบบออนไลน์อีกครั้ง

17.รอรับผลอนุมัติใบอนุญาตทำงาน และ พิมพ์เอกสารที่ได้รับเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ 

(ขั้นตอนที่ 14 – 17 ทำภายในวันที่ 13 กันยายน 2564)

17.รอรับผลอนุมัติใบอนุญาตทำงาน และ พิมพ์เอกสารที่ได้รับเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ 

18.จองคิวจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู สถานที่กรมการปกครองกำหนด

18.จองคิวจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ณ สถานที่กรมการปกครองกำหนด

19.ไปตามวันนัดหมาย เพื่อถ่ายรูปทำ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)  สถานที่กรมการปกครองกำหนด

19.ไปตามวันนัดหมาย เพื่อถ่ายรูปทำ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ณ สถานที่กรมการปกครองกำหนด

20.รับ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนบัตร

(ขั้นตอนที่ 18 – 20 ทำภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565)

20.รับ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนบัตร

21.เมื่อทำเสร็จทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับ  

  1. บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี
  2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)
  3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) 

และอย่าลืม! รายงานตัว90วัน เริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ได้บัตรชมพู

21.เมื่อทำเสร็จทั้งหมดแล้ว

 

ขั้นตอนยากจัง ทำเองไม่ไหวเสียเวลาเยอะแน่ๆ

ติดต่อรับบริการกับมืออาชีพ ได้นะครับ

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว
กดที่นี่

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

 


 

ขั้นตอนลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564 มีนายจ้าง และ ไม่มีนายจ้าง
ขั้นตอนลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564 มีนายจ้าง และ ไม่มีนายจ้าง

SHARE: