คู่มือการทำบัตรชมพู 2564 ฉบับละเอียดที่สุดในโลก

ขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 (บัตรชมพู) ละเอียดที่สุดในโลก

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

คู่มือขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 (บัตรชมพู) ละเอียดที่สุดในโลก

“จะเล่าให้ฟัง” ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ท่านได้รับรู้ทุกขั้นตอนแบบละเอียดที่สุด

1.การจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/
นายจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ให้ครบถ้วนในการลงทะเบียนออนไลน์

1.ขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 การจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนออนไลน์

2.เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว สแกนเอกสาร และสร้างไฟล์ให้ถูกต้องตามที่ระบบกำหนด

คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ทางอิเล็กทรอนิกส์

2.ขั้นตอนลงทะเบียนต่างด้าว 2564 สแกนเอกสารและสร้างไฟล์ให้ถูกต้องตามที่ระบบกำหนด

3.การสมัครเข้าระบบ ต้องมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (หากไม่มีอีเมล ต้องสมัครอีเมลก่อน)

3.การสมัครเข้าระบบ ต้องมีอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ (หากไม่มีอีเมล์ ต้องสมัครอีเมล์ก่อน)

   3.1เมื่อลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเสร็จ ทำการเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำขอแบบบัญชีรายชื่อต้องการคนต่างด้าว

หมายเหตุ: หากเคยเข้าระบบแล้วจำรหัสผ่านไม่ได้ ท่านต้องทำเอกสารไปยื่นติดต่อจัดหางานพื้นที่ของท่าน เพื่อยื่นเรื่องขอทำรหัสผ่านใหม่แล้วจึงจะสามารถกลับเข้าสู่ระบบออนไลน์ใหม่ได้

3.1เมื่อลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเสร็จ ทำการเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำขอแบบบัญชีรายชื่อต้องการคนต่างด้าว

 

4.การยื่นเอกสารเข้าระบบ ต้องกรอกข้อมูลต่างๆในระบบให้ถูกต้อง เช่นข้อมูลนายจ้าง สถานที่ทำงาน อีเมล เบอร์ติดต่อ ประเภทกิจการ 

(ประเภทกิจการที่ท่านเลือก ต้องสอดคล้องกับตำแหน่งงานของคนต่างด้าว)

Position_List ประเภทกิจการที่ท่านเลือก ต้องสอดคล้อง4.การยื่นเอกสารเข้าระบบ ต้องกรอกข้อมูลต่างๆในระบบให้ถูกต้อง เช่นข้อมูลนายจ้าง สถานที่ทำงาน อีเมล์ เบอร์ติดต่อ ประเภทกิจการ

 

   4.1ทำการแนบไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ โดยต้องเป็นไฟล์ที่ระบบรองรับการอัพโหลด ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะไม่อนุญาตให้ย้อนกลับมาแก้ไขในขั้นตอนนี้

4.1ทำการแนบไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ โดยต้องเป็นไฟล์ที่ระบบรองรับการอัพโหลด ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  เนื่องจากระบบจะไม่อนุญาตให้ย้อนกลับมาแก้ไขในขั้นตอนนี้

5.จัดพิมพ์เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากระบบเพื่อใช้แนบประกอบเอกสารอื่นๆอีก ในการยื่นเรื่องขั้นตอนต่อไป 

(ขั้นตอนที่ 1 – 5 ทำภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564)

5.จัดพิมพ์เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากระบบเพื่อใช้แนบประกอบเอกสารอื่นๆอีก ในการยื่นเรื่องขั้นตอนต่อไป

6.จัดเตรียมเอกสารติดต่อโรงพยาบาล เพื่อนัดหมายขอเข้ารับการตรวจโควิด-19  หลังจากรับแจ้งอนุมัติบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

6.จัดเตรียมเอกสารติดต่อโรงพยาบาล เพื่อนัดหมายขอเข้ารับการตรวจโควิด-19 หลังจากรับแจ้งอนุมัติบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว

7.พาแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจโควิด-19 ตามวันและเวลานัดหมายของโรงพยาบาล 

7.พาแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจโควิด-19 ตามวันและเวลานัดหมายของโรงพยาบาล

8.ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อไปรับผลตรวจ โควิด-19
โดยผลตรวจต้องไม่พบโควิด-19 ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้ 

(ขั้นตอนที่ 6 – 8 ทำภายใน วันที่ 13 กันยายน 2564 )


 

ขั้นตอนยากจัง ทำเองไม่ไหวเสียเวลาเยอะแน่ๆ

ติดต่อรับบริการกับมืออาชีพ ได้นะครับ

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว
กดที่นี่

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

 


 

8.ติดต่อโรงพยาบาล เพื่อไปรับผลตรวจ โควิด-19 โดยผลตรวจต้องไม่พบโควิด-19 ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้

9.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบเพื่อนัดคิวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) 
ดำเนินการที่หน่วยงาน ตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัด

ขั้นตอนเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

9.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบเพื่อนัดคิวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

10.พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)ตามสถานที่ วันและเวลาที่ได้นัดหมาย  

(ขั้นตอนที่ 9 – 10 ทำภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564)

10.พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)ตามสถานที่ วันและเวลาที่ได้นัดหมาย

11.นัดหมายโรงพยาบาลเพื่อตรวจโรคต้องห้าม 6 โรคและซื้อประกันสุขภาพ

11.นัดหมายโรงพยาบาลเพื่อตรวจโรคต้องห้าม 6 โรคและซื้อประกันสุขภาพ

12.พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคต้องห้าม6โรคและซื้อประกันสุขภาพตามวันและเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย

12.พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโรคต้องห้าม6โรคและซื้อประกันสุขภาพตามวันและเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย

13.รับผลตรวจโรคต้องห้าม6โรคตามวันที่นัดหมายโดยผลตรวจต้องระบุว่าผ่าน ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้ 

(ขั้นตอนที่ 11 – 13 ทำภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564)

13.รับผลตรวจโรคต้องห้าม6โรคตามวันที่นัดหมายโดยผลตรวจต้องระบุว่าผ่าน ถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้

14.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบสำหรับเตรียมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)

14.พิมพ์แบบฟอร์มในระบบสำหรับเตรียมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)

15.ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)
ผ่านทาง 7-11 หรือธนาคารกรุงไทย

15.ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2) ผ่านทาง 7-11 หรือธนาคารกรุงไทย

16.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)เรียบร้อยแล้ว
จัดเตรียมเอกสารตามความต้องการของกรมการจัดหางานเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)ในระบบออนไลน์อีกครั้ง

16.เมื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)เรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารตามความต้องการของกรมการจัดหางานเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน(ตท.2)ในระบบออนไลน์อีกครั้ง

17.รอรับผลอนุมัติใบอนุญาตทำงาน และ พิมพ์เอกสารที่ได้รับเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ 

(ขั้นตอนที่ 14 – 17 ทำภายในวันที่ 13 กันยายน 2564)

17.รอรับผลอนุมัติใบอนุญาตทำงาน และ พิมพ์เอกสารที่ได้รับเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ 

18.จองคิวจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู สถานที่กรมการปกครองกำหนด

18.จองคิวจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ณ สถานที่กรมการปกครองกำหนด

19.ไปตามวันนัดหมาย เพื่อถ่ายรูปทำ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)  สถานที่กรมการปกครองกำหนด

19.ไปตามวันนัดหมาย เพื่อถ่ายรูปทำ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ณ สถานที่กรมการปกครองกำหนด

20.รับ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนบัตร

(ขั้นตอนที่ 18 – 20 ทำภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565)

20.รับ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนบัตร

21.เมื่อทำเสร็จทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับ  

  1. บัตรประกันสุขภาพ 2 ปี
  2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)
  3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) 

และอย่าลืม! รายงานตัว90วัน เริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ได้บัตรชมพู

21.เมื่อทำเสร็จทั้งหมดแล้ว

 

ขั้นตอนยากจัง ทำเองไม่ไหวเสียเวลาเยอะแน่ๆ

ติดต่อรับบริการกับมืออาชีพ ได้นะครับ

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว
กดที่นี่

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

 


 

ขั้นตอนลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564 มีนายจ้าง และ ไม่มีนายจ้าง
ขั้นตอนลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564 มีนายจ้าง และ ไม่มีนายจ้าง

SHARE: