โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว หน้าปก

โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตาม มติ คณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563

พิกัดโรงพยาบาลที่รับตรวจ COVID-19

พิกัดโรงพยาบาลที่รับตรวจ COVID-19
พิกัดโรงพยาบาลที่รับตรวจ COVID-19

https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid_19,feed/th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไฟล์ PDF : https://bit.ly/3aXJ0oH
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

1สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1.1สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1.1สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1.2สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1.2สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
รายละเอียดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
รายละเอียดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

สำหรับนายจ้างที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 ไปเองแล้วบางขั้นตอน

แต่ไม่อยากทำต่อแล้วเพราะเสียเวลาเยอะและยุ่งยากในการประสานงานกับรายการต่างๆ

สามารถติดต่อทาง บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือได้ครับ หรือ ให้เราดำเนินการเฉพาะบริการที่ไม่อยากไปทำเองได้ครับ

โดยจะแยกคิดค่าบริการเฉพาะในส่วนที่จ้างบริษัทฯ เท่านั้น ครับ


บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

SHARE: