บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

 

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

เกิดความไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ที่มีอีกมากหลายขั้นตอนเช่น

  • การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) หมดเขตวันที่ 16 มิถุนายน 2564
  • การพาแรงงานไปตรวจโควิด-19 หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564
  • การพาแรงงานไปตรวจ 6 โรคต้องห้าม หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564
  • การพาแรงงานไปทำประกันสุขภาพ 2 ปี หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ 7-11 หรือ ธนาคารกรุงไทย หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564
  • ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564
  • จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

รับบริการดำเนินการแบบแยกขั้นตอน ตามที่ท่านต้องการ ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมดังนี้

ลงทะเบียนเอง + เก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) มาแล้ว

ให้ทางเราทำ เฉพาะ ตรวจสุขภาพ  +Covid-19  +ซื้อประกันสุขภาพ  2 ปี

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม  8,000บาท/คน

หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564

รับเอกสารถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำ เฉพาะ ตรวจสุขภาพ  +Covid-19  +ซื้อประกันสุขภาพ  2 ปี 8,000บาท/คน

 


 

ลงทะเบียน + เก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) + ตรวจสุขภาพ  ตรวจ Covid-19  ซื้อประกันสุขภาพ  2 ปี มาแล้ว

ให้ทางเราทำ เฉพาะ ยื่นคำขออนุญาตทำงาน(บต.48) + ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม  2,800บาท/คน

หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564

รับเอกสารถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

บริการ ยื่นคำขออนุญาตทำงาน + ชำระค่าธรรมเนียม.

 


 

 

ทำทุกขั้นตอนมาหมดแล้ว

ให้ทางเราทำ เฉพาะ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม  1,000บาท/คน

หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2565

รับเอกสารถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริการพาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

 


 

ลงทะเบียนเอง + เก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) มาแล้ว

ให้ทางเราทำต่อทั้งหมดจนเสร็จได้บัตรชมพู 2564

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม  11,800บาท/คน

หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564

รับเอกสารถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ลงทะเบียนเอง + เก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) มาแล้ว ให้ทางเราทำต่อทั้งหมดจนเสร็จได้บัตรชมพู 2564

 

SHARE: