บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

 

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

เกิดความไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ที่มีอีกมากหลายขั้นตอนเช่น

  • การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
  • การพาแรงงานไปตรวจโควิด-19
  • การพาแรงงานไปตรวจ 6 โรคต้องห้าม
  • การพาแรงงานไปทำประกันสุขภาพ 2 ปี
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ 7-11 หรือ ธนาคารกรุงไทย
  • ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์
  • จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู)

รับบริการดำเนินการแบบแยกขั้นตอน ตามที่ท่านต้องการ

โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าธรรมเนียมดังนี้

ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำ เฉพาะ Biometrics 1,000บาท/คน

บัตรชม2564 ลงทะเบียนเองมาแล้ว biometrics.

ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำ เฉพาะ ตรวจสุขภาพ  +Covid-19  +ซื้อประกันสุขภาพ  2 ปี 8,000บาท/คนลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำ เฉพาะ ตรวจสุขภาพ  +Covid-19  +ซื้อประกันสุขภาพ  2 ปี 8,000บาท/คน

ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำต่อทั้งหมดจนเสร็จได้บัตรชมพู 2564  12,600บาท/คน

ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำต่อทั้งหมดจนเสร็จได้บัตรชมพู 2564  12,600บาท/คน

SHARE: