บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

รับเอกสารถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เท่านั้นนะครับ

เหลือเวลารับเอกสารอีก

Days
Hours
Minutes
Seconds
หมดเวลารับเอกสารแล้ว
 

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

เกิดความไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ที่มีอีกมากหลายขั้นตอนเช่น
  • การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
  • การพาแรงงานไปตรวจโควิด-19
  • การพาแรงงานไปตรวจ 6 โรคต้องห้าม
  • การพาแรงงานไปทำประกันสุขภาพ 2 ปี
  • ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่ 7-11 หรือ ธนาคารกรุงไทย
  • ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์
  • จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู)
รับบริการดำเนินการแบบแยกขั้นตอน ตามที่ท่านต้องการโดยค่าใช้จ่ายรวมค่าธรรมเนียมดังนี้ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำ เฉพาะ Biometrics 1,000บาท/คนบัตรชม2564 ลงทะเบียนเองมาแล้ว biometrics.ลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำ เฉพาะ ตรวจสุขภาพ  +Covid-19  +ซื้อประกันสุขภาพ  2 ปี 8,000บาท/คนลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำ เฉพาะ ตรวจสุขภาพ  +Covid-19  +ซื้อประกันสุขภาพ  2 ปี 8,000บาท/คนลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำต่อทั้งหมดจนเสร็จได้บัตรชมพู 2564  12,600บาท/คนลงทะเบียนเองมาแล้วให้ทางเราทำต่อทั้งหมดจนเสร็จได้บัตรชมพู 2564  12,600บาท/คน
รับเอกสารถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เท่านั้นนะครับ

เหลือเวลารับเอกสารอีก

Days
Hours
Minutes
Seconds
หมดเวลารับเอกสารแล้ว

SHARE: