เปรียบเทียบการต่อใบอนุญาตทำงานเองกับจ้างบริษัทเราทำ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

เปรียบเทียบการต่อใบอนุญาตทำงานเองกับจ้างบริษัทเราทำ
เปรียบเทียบการต่อใบอนุญาตทำงานเองกับจ้างบริษัทเราทำ

เปรียบเทียบการต่อใบอนุญาตทำงานเองกับจ้างบริษัทเราทำ

สิ่งที่ต้องทำหากต่อใบอนุญาตทำงานเอง

1.ยื่นเอกสารเพื่อนัดคิวมาชำระเงินและมาชำระเงินตามนัด  **ต้องมาที่จัดหางานทั้งหมด 2 ครั้ง

ยื่นเอกสารได้ถึงแค่ 31 ต.ค. 2563!!

ค่ารถไปจัดหางาน (2 รอบ) รอบละ 200 บาท
ค่าลางาน (2 รอบ) รอบละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 1,450 บาท 

ค่ารถ+ค่าลางาน 1,400 บาท

2.ไปตรวจสุขภาพ **ต้องไปโรงพยาบาลทั้งหมด 3 ครั้ง

-ครั้งที่ 1 ไปเพื่อนัดคิว
-ครั้งที่ 2 พาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ
-ครั้งที่ 3 ไปรับใบรับรองแพทย์

ค่ารถไปรพ. (3 รอบ) รอบละ 200 บาท
ค่าลางาน (3 รอบ) รอบละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

ค่ารถ+ค่าลางาน 2,100 บาท

3.นำเอกสารตรวจลงตราวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ค่ารถไปตม. (2 รอบ) รอบละ 200 บาท
ค่าลางาน (2 รอบ) รอบละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท 

ค่ารถ+ค่าลางาน 1,400 บาท

4.พาคนต่างด้าวไปกรมการปกครองเพื่อทำบัตรประจำตัว

ค่ารถไปทำบัตรประจำตัว (2 รอบ) รอบละ 200 บาท
ค่าลางาน (2 รอบ) รอบละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 80 บาท 

ค่ารถ+ค่าลางาน 1,400 บาท

**หมายเหตุ การคำนวณค่าเดินทางและค่าวันลาหยุดเป็นการประมาณ

ยอดรวมค่าใช้จ่าย 10,230 บาท

สิ่งที่ต้องทำหากต่อใบอนุญาตทำงานกับทางบริษัทเรา

นายจ้าง

1.จัดเตรียมเอกสาร (มอบอำนาจให้เรา)

2.รอทางเราดำเนินการให้

แรงงาน

1.รอนัดหมายไปตรวจสุขภาพ (ทางเราเป็นคนพาไป)

2.ไปตีวีซ่า (ทางเราเป็นคนพาไป)

3.ไปกรมการปกครองเพื่อทำบัตรประจำตัว (ทางเราเป็นคนพาไป)

ยอดรวมค่าใช้จ่าย 8,500 บาท

SHARE: