ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องแสดงราคา ข้อมูลบริการ ที่ชัดเจน

ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องแสดงราคา ข้อมูลบริการ ที่ชัดเจน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ผู้ประกอบธุรกิจบริการออนไลน์

โปรโมทข้อมูลบริการทาง ออนไลน์ แต่ไม่แสดงราคา ต้องให้ inbox ถามราคา โดนปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท กรมการค้าภายใน เผยสั่งปรับเกือบทุกวัน เพราะไม่แจ้งราคา อยากรู้ให้ไปถามใน Inbox ระบุผู้แจ้งเบาะแสได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 25% หลังจากจับกุมได้และสั่งปรับด้วย เพื่อปกป้องผู้บริโภคไม่ให้ถูกผู้ค้าเอารัดเอาเปรียบ

หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้า หรือ ให้บริการ ทางออนไลน์ โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 หรือในต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

และเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและเปรียบเทียบปรับได้แล้ว ผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ เช่น หากปรับสูงสุด 10,000 บาท ก็จะได้รับส่วนแบ่ง 2,500 บาท

จะถูก จะแพง ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องแสดงราคา ข้อมูลบริการ ที่ชัดเจน
จะถูก จะแพง ผู้ประกอบธุรกิจบริการต้องแสดงราคา ข้อมูลบริการ ที่ชัดเจน

สรุปสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการ ออนไลน์ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ คือ

1. ราคาสินค้า
2. ค่าบริการ เช่น ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
3. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
4. ค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากข้อ 1- 4 เช่น ค่ามัดจำ

ข้อมูลสินค้าและบริการ ต้องชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย


ที่มา ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ข้อมูลจาก  สำนักงานกิจการยุติธรรม  ราชกิจจานุเบกษา  news.trueid.net

SHARE: