ต่อบัตรต่างด้าว 2564 เปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทุกกลุ่มที่ยังไม่ถูกกฎหมาย

ต่อบัตรต่างด้าว 2564 รอบใหม่ อยู่ทำงานได้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566 (หมดเขตแล้ว)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบใหม่ มติ 28 กันยายน 2564
ขึ้นทะเบียนรอบใหม่ กดที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด

บริการต่อบัตรต่างด้าว 2564 รอบใหม่ บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน อยู่ทำงานได้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564
เฉพาะเคสที่ยื่นเข้าระบบได้ไม่ติดปัญหา
รับเอกสารถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา17.00น
กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ต่อได้ 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ดังนี้
 1. แรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้าง
 2. แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน
 3. ผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
สรุป  ทำได้ทุกกลุ่มทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร เช่น
 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
 • วีซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2564 แต่ ไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้
 

ขั้นตอนการดำเนินการต่อบัตรต่างด้าว 2564

ขั้นตอนต่อบัตรต่างด้าว 2564 เปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทุกกลุ่มที่ยังไม่ถูกกฎหมาย มติ ครม. 8 มิถุนายน 2564
ขั้นตอนต่อบัตรต่างด้าว 2564 เปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทุกกลุ่มที่ยังไม่ถูกกฎหมาย มติ ครม. 8 มิถุนายน 2564
 1. แจ้งรายชื่อคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
 2. คนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด – 19 และ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล(Biometrics) ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 3. ตรวจโรคต้องห้าม6โรคและซื้อประกันสุขภาพเป็นระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
 4. เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิด – 19 และโรคต้องห้ามแล้ว ให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
 5. ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) ณ สถานที่ที่กรมการปกครองกำหนด  ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
  ข้อมูลปรับปรุง ตาม มติ ครม. วันที่ 8 มิถุนายน 2564
  บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
  บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

   

แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน

ขั้นตอนมีการแก้ไข ตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มกราคม 2564

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564
ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564
 
1-5 คน 12,900 บาท
6-9 คน 12,500 บาท
10 คนขึ้นไป 11,900 บาท
-ถ้ามีแรงงานจำนวน มากกว่า 20 คนขึ้นไปมีส่วนลดพิเศษ!โปรดโทรเข้ามาสอบถามหรือ แชท เข้ามานะครับ-
 
สำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง
ราคา 13,000 บาท
(ต้องหานายจ้างให้ได้ภายใน 13 กันยายน 2564 และนำเอกสารนายจ้างมาให้ทางบริษัทฯดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานต่อ)
 

การชำระเงิน

 1. มัดจำวันยื่นเอกสาร 3,000 บาท
 2. เมื่อจัดหางานอนุมัติ ได้บัญชีรายชื่อ ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนไปจองคิวตรวจสุขภาพ
 

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

 1. ลงทะเบียนต่างด้าว
 2. ตรวจสุขภาพ (รวมตรวจโควิด19แล้ว)
 3. ประกันสุขภาพ 2 ปี
 4. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)
 5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
ผู้ติดตาม
อายุ 7 ขึ้นไป ไม่ถึง18ปี 
 1. ลงทะเบียนต่างด้าว
 2. ตรวจสุขภาพ (รวมตรวจโควิด19แล้ว)
 3. ประกันสุขภาพ 2 ปี
 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
ราคา 9,900 บาท
 
อายุตั้งแต่แรกเกิด – 7 ปี
 1. ลงทะเบียนต่างด้าว
 2. ตรวจสุขภาพ (รวมตรวจโควิด19แล้ว)
 3. ประกันสุขภาพ 2 ปี
 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

ราคา 6,500 บาท

นายหน้าเยอะแยะ ราคาถูกมั่งแพงมั่ง ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

เราเป็นตัวแทนการทำเอกสารต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ใบอนุญาตนำเข้าแรงงาน

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่คุณ สแกน QR-code ตรวจสอบการทำงานของเราได้ตลอด 24 ชม.

อย่าลืม! เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ

ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE
ระบบตรวจสอบการดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว ผ่าน QR-CODE

ระบบตรวจสอบการทำงานของเรา รับประกันทันสมัยที่สุด โปร่งใส สะดวก ระบบติดตามการแรงงานต่างด้าว

 

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564
เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว2564

นายจ้าง

นายจ้างบุคคลธรรมดา (4 ชุด)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. แผนที่บ้าน

นายจ้างนิติบุคคล (4 ชุด)

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด

 1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

 • ค้าขาย,แผงลอย
 • ร้านอาหาร
 • กิจการอื่นๆ
 • การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

 1. สัญญาเช่า
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
 4. แผนที่
 

แรงงานต่างด้าว

 1. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว
 2. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
 3. สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชนแรงงานงาน (ถ้ามี)
 6. สำทะเบียนบ้านที่ประเทศแรงงาน (ถ้ามี)
 7. ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ เบอร์โทรศัพท์

9 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564

ข้อดี-ข้อเสีย บัตรชมพู กับ พาสปอร์ต (บัตรต่างด้าว 2564)

https://www.thaigov.go.th/news

SHARE: