ข้อดี-ข้อเสีย ต่อบัตรชมพู2564 บัตรต่างด้าว กับ พาสปอร์ต ปก

ข้อดี-ข้อเสีย บัตรชมพู กับ พาสปอร์ต (บัตรต่างด้าว 2564)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

สงสัยกันใช่ไหม ว่า บัตรชมพู กับ พาสปอร์ต ที่กำลังเปิดต่อ ในช่วง 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 นั้นต่างกันอย่างไรบ้าง

จะสามารถอธิบายได้ดังนี้ครับ

กลุ่มบัตรชมพูที่เปิดทำในปี 2564 นั้น อนุมัติตาม มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียด

ซึ่งหลักๆเลยกลุ่มบัตรชมพู 2564 นี้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ต(หนังสือเดินทาง) และ วีซ่า

จึงสรุปข้อดี-ข้อเสีย ของ บัตรชมพู กับ พาสปอร์ต ได้ดังนี้

พาสปอร์ต

ข้อดี

  • เดินทางได้ทั่วประเทศไทย
  • เดินทาง ไป-กลับ ระหว่างประเทศไทยและประเทศตนเองได้

 

ข้อเสีย

  • ทำได้งานถึง 31 มีนาคม 2565 หลังจากกนี้ต้องรอประกาศจากรัฐบาล

บัตรชมพู (บัตรต่างด้าว 2564)

ข้อดี

  • ราคาถูกกว่า (เพราะไม่มีวีซ่า ไม่มีหนังสือเดินทาง)
  • อยู่ได้2ปี ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 แน่นอน (ไม่ต้องลุ้น)
  • มีประกันสุขภาพ 2 ปี

 

ข้อเสีย

  • เดินทางออกนอกเขต(อำเภอ) ไม่ได้ ถ้าจะไปต้องขออนุญาตทุกครั้ง
  • การเดินทางกลับประเทศตนเองต้องขออนุญาตสถานทูต 

 

สิ่งที่ยังไม่แน่นอน

  • ต้องส่งประกันสังคมไหม? เพราะซื้อประกันสุขภาพ 2 ปีแล้ว
  • การเปิดบัญชีธนาคารทำได้หรือไม่?
ข้อดี-ข้อเสีย ต่อบัตรชมพู2564 บัตรต่างด้าว กับ พาสปอร์ต แกไข
ข้อดี-ข้อเสีย ต่อบัตรชมพู2564 บัตรต่างด้าว กับ พาสปอร์ต แกไข

สนใจต่อบัตรชมพู ดูรายละเอียด

SHARE: