9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564

9 สิ่งต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564 (มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563)

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

9 สิ่งต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564 (มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563) (บัตรต่างด้าว)

 อยู่ทำงานได้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566
9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564 หน้า1
9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564 หน้า1
1. คนต่างด้าวสามารถทำงานได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 และต้องยื่นรายชื่อต่างด้าวเข้าทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
2. ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างก็ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เช่นเดียวกันและหานายจ้างภายในวันที่ 13 ก.ย.2564

3. คนต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพตามปรกติ โดยตรวจเพิ่มตรวจโควิด19 และซื้อประกันสุขภาพ2ปี ด้วย

9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า2
9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า2
4.การอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจะสิ้นสุดลง ถ้าตรวจสุขภาพไม่ผ่าน
5.กลุ่มนี้ไม่ต้องลงประทับตราวีซ่า ใช้แค่บัตรชมพู บัญชีรายชื่อ และใบอนุญาตทำงาน
6.การเดินทางออกนอกเขต หรือ จังหวัด ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอทุกครั้ง
9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า3
9 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า3
ไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน เพราะไม่มีหนังสือเดินทางและวีซ่า แก้ไขตามมติ ครม. วันที่ 26 มกราคม2564 ต้องรายงานตัว90 หลังจากได้บัตรชมพู
7คนต่างด้าวกลุ่มนี้ถ้าทำเสร็จหมดแล้วต้องการเปลี่ยนนายจ้างก็สามารถทำได้โดยต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน
8.ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายรัฐบาลทั้งหมด 9,180 บาท

9.คนต่างด้าวในประกาศนี้หมายถึง บุคคล 3 สัญชาติ เท่านั้น คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา(พม่า)

อ่านเพิ่มเติม
ไม่อยากทำเอง กดเพื่อดูค่าบริการ

SHARE: