10 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564

10 สิ่งต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

10 สิ่งต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564 (บัตรต่างด้าว)

 อยู่ทำงานได้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566
10 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564 หน้า1
10 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนบัตรชมพู 2564 หน้า1
1. คนต่างด้าวสามารถทำงานได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 และต้องยื่นรายชื่อต่างด้าวเข้าทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
2. ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างก็ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เช่นเดียวกันและหานายจ้างภายในวันที่ 13 ก.ย.2564

3. คนต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพตามปรกติ โดยตรวจเพิ่มตรวจโควิด19 และซื้อประกันสุขภาพ2ปี ด้วย

10 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า2
10 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า2
4.การอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจะสิ้นสุดลง ถ้าตรวจสุขภาพไม่ผ่าน
5.กลุ่มนี้ไม่ต้องลงประทับตราวีซ่า ใช้แค่บัตรชมพู บัญชีรายชื่อ และใบอนุญาตทำงาน
6.การเดินทางออกนอกเขต หรือ จังหวัด ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอทุกครั้ง
10 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า3
10 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนต่อบัตรชมพู 2564 หน้า3
7.ไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน เพราะไม่มีหนังสือเดินทางและวีซ่า
8.คนต่างด้าวกลุ่มนี้ถ้าทำเสร็จหมดแล้วต้องการเปลี่ยนนายจ้างก็สามารถทำได้โดยต้องเปลี่ยนนายจ้างภายใน 30 วัน
9.ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายรัฐบาลทั้งหมด 9,180 บาท

10.คนต่างด้าวในประกาศนี้หมายถึง บุคคล 3 สัญชาติ เท่านั้น คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา(พม่า)

อ่านเพิ่มเติม
ไม่อยากทำเอง กดเพื่อดูค่าบริการ

SHARE: