สรุปคำสั่งผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียน ปี 2564

สรุปคำสั่งผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียน ปี 2564

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

การผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียนทำบัตรชมพู ปี 2564

สรุปคำสั่งผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียน ปี 2564 ต่อใบอนุญาตทำงาน เนื่องจาก โควิด 19
สรุปคำสั่งผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียน ปี 2564 ต่อใบอนุญาตทำงาน เนื่องจาก โควิด 19

เริ่มจาก มติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้มีการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่

ต่อมาที่ มติ ครม. วันที่ 26 มกราคม 2564 เพิ่มให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กำหนดอัตราค่าตรวจโควิด-19 จาก3,000 เป็น ไม่เกิน 2,300 บาท และแจ้งให้รายงานตัว90วัน เริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ได้บัตรชมพู

แต่สถานการณ์การตรวจสุขภาพ ตรวจโควิด จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ดูแล้วทำไม่ทัน จึงมีการขยายเวลาเพิ่ม ใน มติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2564 ดังนี้
1.ขยายเวลาการตรวจโควิด-19 และการเก็บอัตลักษณ์ ถึง 16 มิ.ย. 64 (เดิม 16 เม.ย. 64)
2.ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) ถึง 31 มี.ค. 65 (เดิม 31 ธ.ค. 63)

จน ล่าสุด มติ ครม. วันที่ 8 มิถุนายน 2564  สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ยังไม่ดีขึ้น ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถตรวจสุขภาพให้แรงงานต่างได้ทัน จึงขยายเวลาเพิ่ม ดังนี้

1. ขยายเวลา 👨‍⚕️👩‍⚕️ตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน ให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 2563 ไปถึง 13 ก.ย. 2564

2. จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2564 ไม่มีการขยาย👮‍♂️👮‍♀️

3. ผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564

4. คนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง 👫ให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565

แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน

 

แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน
แนวทางการอนุญาตให้คนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อบัตร 2564 ไม่มีนายจ้าง doe มติ8มิถุนายน

 


บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว มติ 8 มิ.ย.2564

SHARE: