Mon - Sat: 8:00 - 17:30

ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ปก

ขั้นตอนเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ขั้นตอนเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

ก่อนมา ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
ก่อนมา ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

จองคิวตรวจอัตลักษณ์

1. ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ กทม https://www.immbkklabour.com ต่างจังหวัด https://phentai.bubbleapps.io

2. รอใบนัดตอบกลับจากระบบ

3. ตรวจสอบ ชื่อ เวลา สถานที่ พิมพ์ใบนัด

4. ในวันนัดหมายให้แสดงเอกสารที่ต้องใช้และใบนัดกับเจ้าหน้าที่

เอกสาร ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
เอกสาร ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

รายการเอกสาร Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

4.1แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว

4.2ใบชำระเงินที่มีบาร์โคดเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

4.3ใบนัดหมาย

5. เข้าเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

ขั้นตอน ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
ขั้นตอน ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

5.1 สแกนแถบบาร์โคด

5.2 ถ่ายภาพหน้าตรง และเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของแรงงานต่างด้าว

5.3 ระบบทำการตรวจสอบ Blacklist

5.4 เจ้าหน้าที่ กดปุ่มบันทึกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ วัน เวลา และสถานที่จัดเก็บข้อมูลลงในเอกสารของแรงงานต่างด้าว

 

สำหรับนายจ้างที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 ไปเองแล้วบางขั้นตอน

แต่ไม่อยากทำต่อแล้วเพราะเสียเวลาเยอะและยุ่งยากในการประสานงานกับรายการต่างๆ

สามารถติดต่อทาง บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือได้ครับ หรือ ให้เราดำเนินการเฉพาะบริการที่ไม่อยากไปทำเองได้ครับ

โดยจะแยกคิดค่าบริการเฉพาะในส่วนที่จ้างบริษัทฯ เท่านั้น ครับ

บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว
บริการเสริม ต่อบัตรชมพู 2564 บัตรต่างด้าวที่ ลงทะเบียนมาแล้ว

ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ขั้นตอนการทำงาน
ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ขั้นตอนการทำงาน

กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียนคาดว่ามีจำนวนประมาณ  500,000  คน ให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometricsเพื่อการพิสูจน์ ตัวตนของคนต่างด้าวและความมั่นคงของประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโควิด- 19  ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  

ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (สรุปการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64)

ดังนั้น คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชาตามมติ ครม.ดังกล่าว ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ แล้ว ให้จองคิวผ่านระบบ ออนไลน์” ที่ https://www.immbkklabour.com

มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อมาดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 16 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 แห่ง ได้แก่

1. บริเวณร้านชายคาพักกาย ซอยลาดพร้าว 83 (ติดกับ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว) แผนที่

2. ตลาดสดสี่แยกหนองจอก แผนที่

3. ศูนย์เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว ณ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 16

4. ศูนย์เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โดยผู้ที่จะไปดำเนินการ ณ ศูนย์ดังกล่าว ต้องจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.immbkklabour.com แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จุดให้บริการ ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
จุดให้บริการ ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

SHARE:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง