Author: Kirati sawetsenee

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ขออนุญาตทำงานใหม่ ก่อน 27 พ.ย. 2564

ใบแจ้งออกหมดอายุ เปลี่ยนจ้างไม่ได้ ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย แรงงานต่างด้าว ที่ทำงานผิดนายจ้าง

Read More »
ເອກະສານເພື່ອປ້ອງກັນການກວດສອບຂອງຕຳຫລວດ ແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮົາຢູ່ກຸ່ມໃດ

ເອກະສານເພື່ອປ້ອງກັນການກວດສອບຂອງຕຳຫລວດ ແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮົາຢູ່ກຸ່ມໃດ

ເອກະສານເພື່ອປ້ອງກັນການກວດສອບຂອງຕຳຫລວດ ແຮງງານຕ່າງດ້າວເຮົາຢູ່ກຸ່ມໃດ? ກຸ່ມຄົນງານທີ່ພັກອາໄສຢູ່ປະເທດໄທ (ຂໍ້ມູນໃນ ມື້ທີ

Read More »